Skip to main content
test
Svenskspråkig skolpsykolog - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Målet är att främja den psykiska studieförmågan, inlärningen och välbefinnandet hos elever i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt att förebygga problem på individ- och gemenskapsnivå. Dessutom är målet att återställa den försämrade studieförmågan.

Till skolpsykologens uppgifter hör bl.a. individuellt inriktad elevhälsa (utvärdering, psykologiska undersökningar, stöddiskussioner, nätverksarbete, rådgivning och handledning samt konsultation av individer, krisstöd, dokumentering i anslutning till klientarbetet), generellt inriktad elevhälsa (den skolspecifika elevhälsogruppens arbete, utveckling av elevhälsan, handledning av grupper, upplysning och utbildning), stöd för pedagogisk verksamhet (pedagogiska bedömningar och utredningar av elever i grundskolan och stöd för undervisningspersonalens arbete; övergångssamarbete) och vid behov utredningar i anslutning till uppskov med elevens skolstart; vid behöv konsultationer för att hitta en lämplig skol- och klassform när skolan inleds.

Hos oss får du arbeta med och utveckla elevhälsan genom multiprofessionellt samarbete!

Vi erbjuder dig:
- Bra arbetskamrater, en trevlig arbetsgemenskap och en närmaste chef som stöder arbetet
- En inspirerande och innovativ arbetsgemenskap
- Regelbunden arbetshandledning
- Goda möjligheter till utbildning som stöder arbetet

Behörighetskravet är behörighet som legitimerad psykolog och arbetserfarenhet som är lämplig för tjänsten. Dessutom förutsätter uppgiften flytande kunskaper i svenska.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Som merit räknas arbetserfarenhet av arbete med barn och unga samt förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande.

De som valts till uppgiften kan utöver den uppgiftsrelaterade lönen få ett rekryteringstillägg i euro.

För att främja jämlikhet och likabehandling använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska inkludera uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön i svaren på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

http://turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ledande psykolog Petri Tiitta
petri.tiitta@turku.fi
tfn 044 907 2356
Intervjuerna hålls vecka 22 och 23.
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Familje- och socialservice, Psykosociala tjänster, Psykosociala tjänster, Psykologer inom den grundläggande utbildningen

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20100 Turku

Rekommenderade jobb