Svenskspråkig skolungdomsarbetare - Kirkkonummen kunta

Svenskspråkig skolungdomsarbetare 14.12.2020-13.12.2021

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster söker till sin innovativa skara en skolungdomsarbetare för viss tid till arbete i skolorna. Skolungdomsarbetaren arbetar i skolor för årskurserna 7-9 och i läroanstalter på andra stadiet tillsammans med unga i behov av särskilt stöd för att förbättra de ungas kontroll över sitt liv och för att minska deras risk för utslagning.

Arbetet sker i skolorna och på de ungas fritid som mångprofessionellt samarbete och som fostringsgemenskap med lärarna, elevvårdspersonalen och andra som arbetar med unga.

Skolungdomsarbetaren deltar i skolelevernas vardag bl.a. med smågrupps- och rastverksamhet samt med evenemang och temaveckor. Målet för skolungdomsarbetet är att finna effektiva verksamhetsmodeller genom vilka man lindrar coronapandemins konsekvenser för barnens och de ungas liv. Dessutom är målet att förbättra samarbetet mellan dem som arbetar med unga och finna nya former för det i skolvärlden.

Behörighetskrav är lämplig yrkeshögskoleexamen (t.ex. samhällspedagog eller socionom) eller annan för uppgiften lämplig utbildning. Erfarenhet av arbete med barn och unga, behärskande av båda inhemska språken, körkort och egen bil räknas som merit. Lönen utgår enligt AKTA. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 329,05 euro/månad. Arbetstiden är allmän arbetstid 38 timmar 15 minuter i veckan.

Arbetet börjar 14.12.2020 eller enligt överenskommelse. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett brottsregisterutdrag.

Ansökningar med studie- och arbetsintyg ska lämnas till Kyrkslätts kommuns ungdoms- och idrottstjänster senast fredag 4.12.2020 kl. 12.00 elektroniskt via www.kuntarekry.fi/se/

Läs mer

https://www.kyrkslatt.fi/

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften ges av den ansvarige ungdomsledaren Joni Laine, tfn 040 511 8172, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Vapaa-aikapalvelut, Nuoriso- ja liikuntapalvelut
Adress: Ervastvägen 2, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.