Talonrakennusmestari - Liedon kunta

Talonrakennusmestari

Liedon kunnan toimitilapalvelut-tulosalue vastaa kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta, ylläpidosta ja isännöinnistä. Tulosalueen alaisuuteen kuuluu myös ruoka- ja puhtauspalvelut. Rakennuksia on yhteensä n. 90 kpl. Keskeisimmät rakennusryhmät ovat koulut ja päiväkodit.

Nykyisen talonrakennusmestarin siirryttyä uusiin tehtäviin haemme uutta talonrakennusmestaria toistaisesti voimassaolevaan palvelussuhteeseen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on vähintään rakennusalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä tehtävän vaativuuden edellyttämä vähintään 3 vuoden työkokemus. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Talonrakennusmestarin tehtäviin kuuluu uudis-, peruskorjaus- ja kunnossapitorakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviä sekä osallistuminen vuosikorjaustöiden suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Lisäksi talonrakennusmestari osallistuu aktiivisesti sisäilman parantaviin hankkeisiin. Odotamme jämäkkää asennetta tehtävien hoidossa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava kunnan työterveyden antama hyväksyttävä lausunto. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Hakemus tehdään ensijaisesti Kuntarekryn kautta. Hakemukset voi toimittaa myös osoitteella LIedon kunta / Kaavoitus ja tekniset palvelut, PL 24, 21421 Lieto

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Toimitilapäällikkö Marko Tähtinen puh. 040 3561 702

Liedon kunta, kaavoitus ja tekniset palvelut
Osoite: Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.