Talous- ja hallintojohtaja - Hausjärven kunta

Hausjärven kunnanhallitus julistaa haettavaksi talous- ja hallintojohtajan viran.

Hausjärvellä on hyvä elää ja tehdä töitä; täällä jokaisella on mahdollisuus luoda itselleen onnellinen tulevaisuus. Hausjärven strateginen päämäärä on olla palveluvoimainen kunta. Tämän saavuttamiseksi on oltava motivoitunut ja osaava henkilöstö, joka toimii tärkeimpänä voimavarana kuntapalveluiden tuottamisessa. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän kehittämismyönteisessä työyhteisössä. Kunta työllistää reilu 400 kunta-alan ammattilaista, olisitko sinä yksi heistä?

TEHTÄVÄNKUVAUS
Talous- ja hallintojohtaja on kuntaorganisaatiossa toimivan Hallinto ja sisäiset palvelut -palvelukeskuksen johtaja, kunnan johtoryhmän jäsen ja tarvittaessa kunnanjohtajan sijainen. Talous- ja hallintojohtajan esimiehenä toimii kunnanjohtaja.

Talous- ja hallintojohtaja vastaa kunnan talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen laatimisesta. Hän vastaa kunnan talousraportoinnista ja -selvityksistä, kustannuslaskennasta, hinnoittelusta, hankinnoista, maksuvalmiudesta ja talousprosessien kehittämisestä. Talous- ja hallintojohtaja osallistuu kunnanjohtajan johdolla kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmisteluun, päätösten täytäntöönpanoon ja toimii ko. toimielinten sihteerinä.

Talous- ja hallintojohtajan keskeinen tehtävä on lisäksi tukea vastaavien esimiesten taloudellista toimintaa ja johtamista. Työtehtäviin kuuluu lisäksi taloudellisten suunnitelmien, analyysien ja johtamis- ja valvontajärjestelmien tuottaminen toiminnan seuraamiseksi.

KOULUTUS, OSAAMINEN JA TYÖKOKEMUS
Talous- ja hallintojohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja taloushallinnon tehtäviin. Edellytämme hakijalta sitoutumista tuottavuuden kehittämiseen, kokemusta tietoaineistojen analysoinnista ja tietojärjestelmien käytöstä sekä sitoutumista henkilöstölähtöiseen kehittämiseen, tiedolla johtamiseen, mittareiden ja raportoinnin kehittämiseen sekä digitalisaation edistämiseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä ja halua taloushallinnon prosessien kehittämiseen sekä valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme ammatillisen osaamisen lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä innovatiivista toimintoja kehittävää otetta. Eduksi katsomme hakijan kokemuksen hallinto- tai talousalan johtotehtävistä julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA
Talous- ja hallintojohtaja valitaan vakinaiseen virkasuhteeseen 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Noudatamme virassa kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Viran tehtäväkohtainen palkka on 5500 €/kk.

Hausjärven kunta on savuton työpaikka.

HAKEMINEN
Toivomme, että jätät hakemuksen ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä: http://www.kuntarekry.fi. Tarvittaessa hakemuksen voi kuitenkin toimittaa kirjeitse osoitteella Hausjärven kunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Kuoreen merkintä Talous- ja hallintojohtajan virka. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemuksen kaikkine liitteineen tulee jättää 30.7.2021 klo 16.00 mennessä. Hakemuksen liitetiedostoiksi pyydämme kopiot tärkeimmistä opinto- ja työtodistuksista sekä ansioluettelon. Haastattelut tullaan toteuttamaan 5.8. ja 6.8.2021. Haastateltaville voidaan järjestää soveltuvuustestit.

Lisätietoja

http://www.hausjarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnanjohtaja Pekka Määttänen p. 019 758 6510.
Lisätietoja Hausjärven kunnasta: http://www.hausjarvi.fi

Lisätietoja

Hausjärven kunta

Hausjärvi on noin 8 200 asukkaan maaseutumainen, monitaajamainen kunta Kanta-Hämeessä rautateiden varsilla. Kuulumme Hyvinkään-Riihimäen talousalueeseen ja metropolialueen vaikutuspiiriin. Meille on hyvät liikenneyhteydet Lahdesta, Hämeenlinnasta ja Helsingistä. Hausjärven kunnan palveluksessa työskentelee reilu 400 eri alojen ammattilaista.


Osoite: Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Rekommenderade jobb