Talousjohtaja

Nykyisen talousjohtajamme siirtyessä uusiin haasteisiin, vetovoimainen Nurmeksen kaupunki hakee talousjohtajan vakinaiseen virkaan vahvaa talouden asiantuntijaa.

Talousjohtajan keskeisiä työtehtäviä ovat talouden suunnittelu ja rahoitus, sopimukset ja hankinnat. Talousjohtaja valmistelee osaltaan asiat kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Talousjohtaja sijaistaa hallintojohtajaa ja kaupunginjohtajaa ja kuuluu kaupungin johtoryhmään. Talousjohtaja osallistuu kaupungin strategian suunnitteluun ja toteutukseen.

Kunta-alalla on käynnissä suuria rakenteellisia muutoksia, esim. sote-alueen ja kuntakonsernin muutokset. Tehtävään valitulta vaaditaan sekä kykyä muutosten läpivientiin että kykyä tuottaa raportointi- ja analysointiaineistoa päätöksenteon tueksi muutoksissa. Tehtävään valitulla on keskeinen rooli konsernitalouden strategisessa suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa.

Virka täytetään vakinaisesti 11.1.2021 alkaen.

Kelpoisuusvaatimukset:
- soveltuva korkeakoulututkinto
- perehtyneisyys omalla toimialallaan

Eduksi luetaan:
- hyvä perehtyneisyys konsernitalouteen
- hyvä perehtyneisyys sote-asioihin
- hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
- strateginen kehittämisote
- johtamistaito

Hakijat voivat esittää oman kokonaispalkkatoivomuksensa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee lähettää perjantaihin 4.12.2020 klo 15.00 mennessä sähköisesti kuntarekry.fi - sivujen kautta. Hakijoiden tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.nurmes.fi

Tutustu työnantajaan

Kaupunginjohtaja Asko Saatsi p. 040 104 5001 ja hallintojohtaja Riikka Boren p. 040 104 5002
(etunimi.sukunimi@nurmes.fi).

Hallintopalvelut
Osoite: Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes

Tarvitsemme uusia osaajia Nurmekseen töihin! Nurmes on noin 10.000 asukkaan kaupunki Pielisen pohjoispäässä Pohjois-Karjalassa. Luonnonkauniin kaupungin tunnuksia ovat järvet, metsät ja vaaramaisemat. Kahden järven välissä kohoava Puu-Nurmeksen alue on arvokas suojelukohde. Kaupunki tunnetaan myös Bomba-talosta. Kaupungissa on hyvät ja laadukkaat peruspalvelut sekä monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet.