Skip to main content
test
Tandläkare, Kronoby - Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en legitimerad tandläkare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid munhälsovården, norra området, Kronoby.

Behörighetskrav:
Legitimerad tandläkare.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

regionövertandläkare Anne Hägglund
tfn 050 314 1802
anne.hagglund@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.


Adress: Kronoby, 68500 Kruunupyy
Österbottens välfärdsområde - Vi satsar på orientering

Rekommenderade jobb