Tandskötare - Malax kommun

Tandskötare - Malax kommun

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral söker en tandskötare.

Till arbetsuppgifterna hör; Assistera tandläkaren, Förbereda arbetsenheten och patienten för vården, ansvara för instrument och deras hantering, handha administrativa uppgifter, handha hälsofostran och förebyggande tandvård, Slipa och gjuta gipsmodeller, handleda studerande och arbetstagare och utveckla vårdarbetet och yrkeskompetensen kontinuerligt

Kompetenskrav: Närvårdare med inriktning på mun- och tandvård, tandskötare.

Språkkrav: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska

Läs mer

http://www.malax.fi

Pirjo Pitkäkangas, tfn 050 373 7965, pirjo.pitkakangas@malax.fi
Britta Vikberg, tfn 040 650 8011, britta.vikberg@malax.fi
Camilla Hamberg, tfn 040 650 8003, camilla.hamberg@malax.fi

Malax kommun, Hälsovårdscentralen, Tand- och munhälsovård
Adress: Stampvägen 2, 66100 Maalahti

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som majoritets- och förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren