test
Tandskötare - Hangö stad

Vi söker en tandskötare som vikarie för alterneringsledighet

I vår hälsocentral finns fyra tandläkar-, en munhygienist- och fem tandvårdarvakanser. Personalen i vårt team är kunnigt och erfaret.

Behörighetskrav är tandskötarexamen eller närvårdarexamen inom munhälsovårdens kompetensområde. Till fördel ses goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket och nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i det andra språket. Vi förväntar oss även bra samarbetsförmåga och en klientinriktad inställning.

Som vikarie kan anställas
- en person, som varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregått vikariatet eller
- en person som inte fyllt 30 år och som nyligen avlagt yrkes- eller högskoleexamen eller
- en person som är under 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar.

Arbetet börjar 1.3.2022 och är 6 månader långt, eller enligt överenskommelse. Arbetet är fulltid och dagsarbete.

Befattningen söks senast 28.2.2022 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Innan arbetsförhållandet inleds uppvisas godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Vid besättandet av befattningen tillämpas två (2) månaders prövotid.

Hangö är Finlands sydligaste stad med ca 8000 invånare av vilka 54 % är finskspråkiga och 43 % svenskspråkiga.

Hangö har bra fritidsmöjligheter och korta avstånd. Allt du behöver är inom cykelavstånd. Naturen, i det av Hangö omringade havet, är unik, 30 km sandstrand och stora skogsområden.

Vår stad erbjuder barn och barnfamiljer kvalitativ småbarnspedagogik, grundundervisning samt hälsovårdstjänster. Hangö erbjuder en trygg uppväxtmiljö för barnen.

Hangö 14.1.2022

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger munhygienist Johanna Widerholm, 019 220 3577, johanna.widerholm@hanko.fi

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Hälsovårdscentralen/munhälsovården

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Esplanaden 85, 10900 Hanko
Hangö stad - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb