Skip to main content
test
Tandskötare - Sjundeå kommun

Ansökningstiden är förlängd. Tidigare ansökningar beaktas.
Till vår gemenskap söker vi en tandskötare till ett ordinarie arbetsförhållande fr.o.m. 11.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Vid vår trivsamma och moderna tandvårdsklinik arbetar 3,5 tandläkare - tandskötare -arbetspar, 2 munhygienister, en instrumentvårdare och en specialtandläkare i tandreglering några dagar i månaden.

Vi använder klientdatasystemet Winhit samt digital röntgen.

Nöjda kunder står som grund för vår kvalitativa verksamhet.

Behörighetskrav är närvårdarexamen med inriktning på munhälsovården eller tandskötarexamen. I uppgiften förutsätts sedan 1.3.2018 det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är till fördel att ha god samarbetsförmåga samt att behärska båda inhemska språken.

Den valda ska innan mottagande av befattningen förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen fastställs enligt AKTA. I befattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information om uppgiften ger ansvarig tandläkare Helena Miettinen, tfn 050 412 4087, e-post helena.miettinen@siuntio.fi.

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen, Hälsovårdens resultatområde, Munhälsovården

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö.


Adress: Charlotta Lönnqvist väg 3, 02580 Siuntio

Rekommenderade jobb