Tandskötare - Lohjan kaupunki

Lojo är en insjöstad med närmare 50 000 invånare i västra Nyland, i närheten av huvudstadsregionen. Lojo är en frivilligt tvåspråkig stad. Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en innovativ och trivsam arbetsmiljö.

Vi söker en tandskötare till mun- och tandvården till ett vikariat under en alterneringsledighet till och med 31.8.2021.

Den som vikarierar för en alterneringsledig anställd ska vara en arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Som vikarie kan anställas en person som har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår vikariatet eller är under 30 år och det har gått mindre än ett år sedan personen avlade sin yrkes- eller högskoleexamen eller är under 25 år eller över 55 år när alterneringsvikariatet börjar. I dessa situationer räcker även en dags arbetslöshet.
Som vikarie kan inte heller anställas en person som är företagare eller en person som anses vara en heltidsstuderande som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Inom Lojo stads mun- och tandvård har tandskötaren ett nära samarbete med tandläkaren som arbetspar till denna. Tandskötaren deltar tillsammans med tandläkaren i undersökningar och behandling av munsjukdomar samt ser till att mottagningen och vårdmiljön är färdig för vårdingrepp samt ansvarar för hygienen och aseptiken på mottagningen.

Tandskötaren ska behärska ett brett utbud av behandlingsmetoder, material och läkemedel som hänför sig till tandvården samt kunna använda olika instrument. Tandskötaren kan också utföra självständigt patientarbete, där de mest typiska ingreppen inkluderar bedömning av vårdbehov, begränsade undersökningar av munnen, främjande av munhälsa t.ex. i skolor samt deluppgifter inom tandreglering.

I tandskötarens uppgifter kan också ingå varierande kontorsuppgifter, tidsbokning, tagande av röntgenbilder utifrån tandläkarens remiss, arkivering och kartotek, statistikföring, kontakt med samarbetspartner och ibland också fakturering.
Arbetet förutsätter omfattande kunskap och behärskning inom odontologi och vårdarbete. Tandskötaren medverkar i olika projekt- och utvecklingsarbeten i arbetsgemenskapen.

Vi erbjuder ett intressant, utmanande och varierande arbete på tvärprofessionella arbetsplatser. Vi värdesätter också god social kompetens som behövs i teamarbete.

Placering i Lojo stads tandkliniker (inklusive enheten för akut tandvård vid Lojo sjukhus).

Behörighetskravet är i första hand legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan. Av de anställda krävs Valvira-registrering.

Lönen 2185,10e/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls 2.2.2021 kl. 9:00-11:00

Ta din chans och kontakta oss!

Mer information ges av:
avdelningsskötare Johanna Backman, tfn 044 369 2210, johanna.backman@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 29.1.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-3-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Mun- och tandvård
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats