test
Tandskötare - Lohjan kaupunki

Lojo är en insjöstad med närmare 50 000 invånare i västra Nyland, i närheten av huvudstadsregionen. Lojo är en frivilligt tvåspråkig stad. Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en innovativ och trivsam arbetsmiljö.

Vi söker en tandskötare till mun- och tandvården för fast anställning.
Inom Lojo stads mun- och tandvård har tandskötaren ett nära samarbete med tandläkaren som arbetspar till denna. Tandskötaren deltar tillsammans med tandläkaren i undersökningar och behandling av munsjukdomar samt ser till att mottagningen och vårdmiljön är färdig för vårdingrepp samt ansvarar för hygienen och aseptiken på mottagningen.

Tandskötaren ska behärska ett brett utbud av behandlingsmetoder, material och läkemedel som hänför sig till tandvården samt kunna använda olika instrument. Tandskötaren kan också utföra självständigt patientarbete, där de mest typiska ingreppen inkluderar bedömning av vårdbehov, begränsade undersökningar av munnen, främjande av munhälsa t.ex. i skolor samt deluppgifter inom tandreglering.

I tandskötarens uppgifter kan också ingå varierande kontorsuppgifter, tidsbokning, tagande av röntgenbilder utifrån tandläkarens remiss, arkivering och kartotek, statistikföring, kontakt med samarbetspartner och ibland också fakturering. Arbetet förutsätter omfattande kunskap och behärskning inom odontologi och vårdarbete. Tandskötaren medverkar i olika projekt- och utvecklingsarbeten i arbetsgemenskapen.

Vi erbjuder ett intressant, utmanande och varierande arbete på tvärprofessionella arbetsplatser. Vi värdesätter också god social kompetens som behövs i teamarbete.

Placering i Lojo stads tandkliniker (inklusive enheten för akut tandvård vid Lojo sjukhus).

Behörighetskravet är legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). En tandskötare eller närvårdare med inriktning på mun- och tandvård och ett intyg över registrering vid Valvira. Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen fastställs enligt SH-avtalet. Lönen fastställs enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningstiden fortsätts tills 28.1.2022.

Ta din chans och kontakta oss!

Mer information ges av:
avdelningsskötare Johanna Backman, tfn 044 369 2209
Förfrågningar helst tis-tor kl. 8.30-15.30 eller johanna.backman@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 28.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-389-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Mun- och tandvård
Adress: Lojo, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb