Tapiolan päiväkodin vk-opettaja/ varajohtaja - Paimion kaupunki

Tapiolan päiväkodin vk-opettaja/ varajohtaja

Paimion kaupungin Tapiolan päiväkodissa on avoinna varajohtajan sijaisuus ajalla 1.8.2019-31.7.2020.

Tapiolan päiväkoti on 9 ryhmän päiväkoti, joka tarjoaa tavallisen päiväkotitoiminnan lisäksi myös varhaiskasvatuksen vuorohoitoa.

Tehtävä on ryhmässä toimivan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä, johon kuuluu osana päiväkodin varajohtajana työskentely. Varajohtajan tehtäviin varataan erikseen määriteltävä työaikaresurssi työntekijän työajasta. Varajohtaja osallistuu yksikön päivittäisjohtamiseen päiväkodin johtajan työparina. Päiväkodin johtajan poissa ollessa hän toimii yksikön johtajana.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus; kasvatustieteen kandidaatti (lto), sosionomi AMK (varhaiskasvatus) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Lisäksi tehtävissä tarvitaan hyvää pedagogista osaamista, johtamistaitoa, kehittämishalukkuutta, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja tehtävän edellyttämiä tietoteknisiä taitoja.

Tarjoamme kehittämismyönteisen organisaation, jossa arvostetaan yhteisöllisyyttä sekä avointa ja positiivista työskentelyilmapiiriä. Henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutuksiin sekä kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkua esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.paimio.fi

opetuspäällikkö Hilkka Koret, 02 4745312 hilkka.koret@paimio.fi
päiväkodin johtaja Tiina Hamina, 02 4745190 tiina.hamina@paimio.fi

Paimion kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Tapiolan päiväkoti
Osoite: Paimio

Paimio on yli 10 000 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Turun ja Salon puolivälissä. Kaupunkimme palveluksessa olevat n. 500 eri alojen ammattilaista tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Paimion kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan