Tarkastusinsinööri, Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Tarkastusinsinööri, Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on haettavana TARKASTUSINSINÖÖRIN vakinainen virka.

Tarkastusinsinööri työskentelee tarkastuspäällikön alaisuudessa ja hänen vastuulle kuuluu kestävää rakentamisen laatua edistäviä ja ylläpitäviä valvonta-, ohjaus- ja asiantuntijatehtäviä koko virka-alueella. Vastuualueina ovat lakisääteiset viranomaistehtävät, suunnittelun ohjaus, ennakkoneuvonta, kehittämistehtävät sekä tulevaisuuden rakentamisen kehityksen seuranta laajasti ja erityisesti omaan toimenkuvaan kuuluvalla rakentamisen osa-alueella.

Keskeiset tehtävät muodostavat neljä pääluokkaa:
- asiakkaille lisäarvoa tuottava ennakoiva laadunohjaus,
- rakennusluvat
- luvan mukaiset katselmukset ja
- rakennetun ympäristön jatkuva valvonta.

Tarkastusinsinöörin tehtävänä on rakennusvalvonnan katselmustoiminta ja rakentamisen työmaaohjaus, valvonta ja ympäristön jatkuva valvonta. Tehtäviin kuuluu myös lainsäädäntöön vaikuttaminen ja tulkintojen linjaus sekä verkostoituminen rakennusalan toimijoiden kanssa. Tehtävään kuuluu asiakaslähtöisen, lisäarvoa tuottavan rakennusvalvonnan palvelukonseptin kehittäminen ja jalkauttaminen. Tärkeä osa-alue on rakentamisen ammattilaiskoulutus ja rakentamisen laatuun ja tulkintoihin liittyvästä asioista tiedottaminen, kehitys- ja projektityöt sekä korjausrakentaminen. Rakennusterveysosaaminen ja lainsäädännön tuntemus ovat tärkeitä.

Kelpoisuusehtona virkaan on talonrakentamiseen liittyvä alan korkeakoulututkinto (diplomi-insinööri tai insinööri). Lisäksi edellytetään erityisasiantuntijuutta vaativien tehtävien hallintaa, maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakentamista koskevien asetusten tuntemista sekä niiden muutosten seuraamista ja soveltamista omalla tehtäväalueellaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta rakennustyön valvonnasta, rakennesuunnittelusta ja suunnittelualojen yhteensovittamista sekä erityisesti osaamista rakennusfysiikasta, materiaaleista ja rakentamisen tuotantotekniikoista ja lisäksi innovatiivisuutta ja tuotekehitysosaamista talonrakentamisessa. Tehtävässä tarvitaan lisäksi hyviä tietoteknisiä valmiuksia, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, kokemusta korjausrakentamisesta sekä kokemusta ja kiinnostusta kehitys- ja projektitehtäviin. Eduksi katsotaan kokemus rakennusvalvonnan työtehtävistä

Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/3947/2019. Hakemukset on toimitettava 27.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Läs mer

https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/

Lisätietoja tehtävästä antaa rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä, p. 044 703 2721 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontatoimi, Tekninen tarkastus
Adress: Solistinkatu 2, 90140 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Mer om arbetsgivaren