Tekninen johtaja - Tuusniemen kunta

Tekninen johtaja

Tekninen johtaja toimii Tuusniemen kunnan teknisenä johtajana. Hän vastaa kunnan teknisten palvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja toimivuudesta. Työssä tarvitaan johtamistaitoja sekä suunnittelu-, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä taitoa motivoida ja tukea alaisiaan.

Tehtävät ovat hallinto- ja esimiestehtäviä, asiakastyötä ja muita tehtäviä. Työhön kuuluu teknisten asioiden esittely kunnan päättäjille, johtoryhmälle, erilaisille yhteistyötahoille ja tiedotusvälineille. Työ on tavallisesti virka-aikana tehtävää päivätyötä, mutta myös iltakokouksia ja muita tilaisuuksia. Tehtävään voidaan liittää oman toimen ohella hoidettavaksi kunnan työsuojelupäällikön tehtävät sekä kuntakonserniin kuuluvien, kunnan käytössä toimitiloja sekä asuinhuoneistoja omistavien yhtiöiden toimitusjohtajuuksia.

Teknisen johtajan tehtäviin kuuluu ylikunnallisten tai yhtiöitettyjen teknisen toimialan palvelutarjoajien seuranta- ja raportointivastuu. Tekninen johtaja vastaa myös mahdollisten yhteisten palvelujen valmistelusta ja johtamisesta.

Kelpoisuusvaatimuksena teknisen johtajan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto. Hakijan eduksi luetaan teknisen alan opinnot tai muutoin osoitettu teknisen alan pätevyys, työkokemus kuntasektorilta, kunnan teknisen toimen toimintaympäristön ja siihen liittyvän lainsäädännön hyvä tunteminen sekä johtamiskokemus.

Virka täytetään toistaiseksi ja hakijan toivotaan aloittavan virassa mahdollisimman pian. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 720 9047, timo.kiviluoma@tuusniemi.fi tai
hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 720 9036, sirpa.hartojoki@tuusniemi.fi

Tuusniemen kunta, Keskushallinto
Osoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

Tuusniemen luonnonkaunis kunta sijaitsee Itä-Suomen keskipisteessä, Kuopion ja Joensuun puolivälissä. Tuusniemi tunnetaan oikeitten immeisten pitäjänä sekä leppoisana kesämökki- ja asuinkuntana, jonka talous on kunnossa ja palvelut pelaavat. Tuusniemi tekee palvelutuotannossa tiivistä yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa.

Tutustu työnantajaan