Teknisen alan harjoittelija, kaksi tehtävää

Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkirakentamisen palvelualue vastaa katujen ja muiden yleisten alueiden toteutussuunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta sekä kaupungin toimitilojen rakennuttamisesta sekä toimii lainsäädännön mukaisena kadun- ja tienpitäjänä.

Tarjoamme haettavaksi seuraavia kesäharjoittelupaikkoja toimitilojen rakennuttamisyksikössä, jonka tehtävänä on rakennuttaa kaupungin investointiohjelman mukaisesti rakennuskorjauksia ja uudisrakennuksia. Yksikkö on osaltaan mukana asiantuntijana hankesuunnitelmien laatimisessa ja osallistuu kaupungin tilainvestointiohjelman tekoon. Vuonna 2021 investointibudjetti on noin 27 milj. €.

Mainitse hakemuksessasi kumpaa tehtävää haet ensisijaisesti.

Teknisen alan harjoittelija talorakennushankkeiden työmaavalvontaan

Teknisen alan harjoittelijan työtehtävät pitävät sisällään lähinnä talorakennushankkeiden työmaiden valvontaa toimitilojen rakennuttamisyksikön valvojien kanssa.

Tehtävä on suunnattu ensisijaisesti vähintään 2. vuoden opinnot rakennustekniikan alalla suorittaneille opiskelijoille (ins. AMK, tekn. yo) ja työssä edellytetään ajokorttia. Arvostamme myös aikaisempaa talonrakennusalan ja korjausrakentamisen työmaakokemusta. Työn kesto 3 kk ajalla toukokuun - elokuu sopimuksen mukaan.

Teknisen alan harjoittelija toimistossa

Teknisen alan harjoittelijan työtehtävät pitävät sisällään rakennuttajainsinöörien ja valvojien avustamista toimitilojen rakennuttamisyksikössä. Tehtävään kuuluu kilpailutuksissa ja sopimusten valmistelussa avustamista, kokoussihteeritehtäviä työmaakokouksissa, huoltokirja-aineiston kokoamista ym. lähinnä toimistolla suoritettavia tehtäviä. Mahdollisesti harjoittelija avustaa myös sähköisen arkiston uudelleenjärjestelytehtävissä.

Tehtävä on suunnattu rakennustekniikan alan opiskelijoille (ins. AMK, tekn. yo) ja työssä edellytetään myös ajokorttia ja mielellään AutoCAD-osaamista.

Työn kesto 3 kk ajalla touko - elokuu sopimuksen mukaan.

Tehtäväkohtaiset palkat ovat 1300 - 1500 €/kk suoritettujen opintojen laajuuden mukaan (teknisten sopimus).

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa hakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa.

Lisätietoja

http://www.turku.fi
http://www.turku.fi/kaupunkiymparistotoimiala

Tutustu työnantajaan

toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola, p. 050 5589 326, etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen rakennuttaminen
Osoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.