Skip to main content
test
Teknisen alan kesätyö, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kadut ja liikenne -yksikköön haetaan kesätöihin noin neljän kuukauden ajaksi

DI-, INSINÖÖRI- TAI RAKENNUSMESTARIOPISKELIJOITA liikennesuunnittelun, suunnitteluttamisen, rakennuttamisen ja lupien käsittelyn ja valvonnan tehtäviin sekä KORKEAKOULUOPISKELIJOITA soveltuvalla tutkintopohjalla (esim. insinööri-, DI- tai maantieteen opiskelijoita) joukkoliikennetehtäviin.

Työ alkaa 2.5.2023 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.8.2023 saakka.

Kadut ja liikenne -yksikkö vastaa Oulun kaupungin joukko- ja palveluliikenteestä, katualueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta ja eräistä viranomaistehtävistä. Kadut ja liikenne -yksikkö toimii osoitteessa Solistinkatu 2, Oulu.

Kesätyöntekijöitä haetaan seuraaviin tehtäviin:

LIIKENNESUUNNITTELU (1 tehtävä)
Tehtävänä on olla mukana liikennesuunnittelun monipuolisissa suunnittelutehtävissä. Tehtävä painottuu kestävän liikkumisen tehtäviin, liikenteen ohjaukseen sekä lupakäsittelyyn. Tehtävään kuuluu myös maastossa suoritettavia töitä. Työtehtävät muotoutuvat valittavan henkilön kokemuksen ja kiinnostuksen mukaan. Lisätietoja antaa Saija Räinä, p. 050 570 0723

SUUNNITTELUTTAMINEN (2 tehtävää)
Tehtävänä on olla mukana katu- ja hulevesisuunnittelun monipuolisissa suunnitteluttamistehtävissä projektipäällikön apuna. Tehtävä painottuu hulevesien hallintaan liittyviin tehtäviin, sekä nykyisten hulevesirakenteiden kartoituksiin (ei sisällä mittaustehtäviä). Tehtävä edellyttää kokemusta ja/tai opintoja vesi- ja ympäristötekniikasta. Työtehtävät muotoutuvat valittavan henkilön kokemuksen ja kiinnostuksen mukaan. Lisätietoja antaa Sami Hietakangas, p. 044 703 2111

RAKENNUTTAMINEN (1 tehtävä)
Tehtävänä on infrakohteiden rakennusurakoiden työmaavalvonta sekä muita rakennuttamistehtäviä henkilön kokemuksen ja kiinnostuksen mukaan. Lisätietoja antavat Ari Haapalainen, p. 044 703 2121, Mikko Ukkola, p. 040 557 0891 ja Sauli Heikinheimo, p. 044 703 2025.

KAIVU- JA YLEISTEN ALUEIDEN LUPIEN, MAIDEN VASTAANOTTOASIOIDEN KÄSITTELY JA VALVONTA SEKÄ JÄTEHUOLLON KOMPOSTOINTI-ILMOITUSTEN SEURANTA (3 tehtävää)
Tehtävänä on yleisten alueiden-, kaivu- ja maanajolupien käsittely, valvonta sekä niihin liittyvät monipuoliset viranomaistehtävät. Jätehuollossa tehtävänä on kompostointi-ilmoitusten vastaanotto, tietojen tarkistaminen sekä ilmoitettujen kompostoreiden tarkastukset. Lisätietoja antaa Mika Jutila, p. 044 703 2214 kaivu- ja yleiset alueet sekä Ilona Suppanen, p. 044 703 3961 jätehuolto.

JOUKKOLIIKENNE (1 tehtävä)
Tehtävänä on olla mukana joukkoliikennepalvelujen järjestämisen moninaisissa työtehtävissä. Tehtävä painottuu pysäkki-informaatioon ja -varusteluun liittyviin työtehtäviin, jotka sisältävät myös maastossa suoritettavia töitä. Muut työtehtävät liittyvät sopimusten toteutumisenseurantaan, viestintään ja tilastointiin. Tehtävä edellyttää kokemusta joukkoliikenteen käytöstä, joukkoliikenteen aikataulujen lukutaitoa sekä B-ajokorttia. Viestintäosaamisesta on tehtävässä etua. Lisätietoja antaa Helena Väliaho, p. 044 703 2131.

Lisätietojen antajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi. Valinnoista ilmoitetaan 3.3.2023 mennessä.

Tehtäviä haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä mistä tehtävästä olet ensisijaisesti kiinnostunut ja miksi, henkilö- ja yhteystiedot, aikaisempi työkokemus, opiskelun suuntautumisvaihtoehto sekä opintojen tämänhetkinen vaihe. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen OUKA/103/2023 asianumero. Hakemukset on toimitettava 3.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoa antavat tehtäväkohtaisesti ilmoituksessa mainitut henkilöt. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Solistinkatu 2, 90140 Oulu

Rekommenderade jobb