Teknisk chef - Kronoby kommun

Vi söker en mål- och utvecklingsinriktad, innovativ ledare med god samarbetsförmåga och goda insikter inom tekniska sektorn. Du behöver ha förtrogenhet med förvaltning och ekonomi samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska.
Tekniska chefen ingår i kommunens ledningsgrupp och har utvecklings-, resultat- och personalansvar för kommunens tekniska sektor.
Tekniska chefen ansvarar för beredning och föredragning av ärenden som handläggs av tekniska- och miljönämnden, uppföljning av budget för tekniska sektorn, leder projektplanering inom fastigheter och kommunalteknik samt ansvarar för anbud och kontrakt för fastigheter och vägar. Till tekniska chefens uppgifter hör även samordning av vatten- och avloppsförsörjningen via kommunala vattentjänstverk.
Tekniska chefen skall ha lämplig teknisk utbildning.

Mer om arbetsgivaren

tf. kommundirektör Ulf Stenman på telefon 0503276574 eller ulf.stenman@kronoby.fi.

Kronoby kommun
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun i Österbotten med svenska som förvaltningsspråk. Kommunen bildades år 1969 genom sammanslagning av Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner. Kommunen har ett centralt läge mellan städerna Karleby och Jakobstad.