Teknisk direktör - Kristinestad

Teknisk direktör sökes - lev det goda livet i Kristinestad

Visste du att många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i kommunerna? I Kristinestad har vi Finlands viktigaste jobb ledigt för dig. Kristinestad är en av Finlands mindre kommuner, med närhet mellan både människor och platser. Ett jobb i Kristinestad betyder ett jobb där du kan utmanas, utvecklas och påverka. Att söka jobbet kan vara ditt livs bästa beslut!

Kristinestad är har en bred historia. Härifrån seglade skeppen på 1700- och 1800-talen och kom tillbaka med råvaror från alla jordens hörn. Kristinestads centrum är enligt museiverket den bäst bevarade stormaktstida staden med rutplan. Stadens trähuscentrum har aldrig brunnit och byggnaderna härstammar från olika tidsepoker. Nutiden märks i form av högkvalitativ primärproduktion och satsning på förnybar energi. Här finns godkända vindkraftsplaner vilka tillåter dryga 120 vindkraftverk.

Serviceområdet för samhällsbyggnads verksamhet omfattar planläggning, underhåll och byggande, fastighetsskötsel, vägar, gator och parker, stadens skogar och vattenområden. Vi söker nu dig som vill leda verksamheten!

Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande jobb där du får arbeta med varierande frågor. Du kommer ha möjlighet att komma i kontakt med många intressanta områden och bidra till vår kommuns utveckling på ett tydligt sätt.

Som teknisk direktör kommer du att leda ca 60 medarbetare. Det innebär att du har det övergripande ansvaret för verksamheten. Därtill ansvarar du för stadens planläggning som stadens planläggare. Planläggningsarbetet sköts idag som konsultarbete och köptjänst.

Vi söker dig som vill utveckla vår verksamhet och våra medarbetare. Du är flexibel, kundorienterad och har en genuin vilja att aktivt arbeta för stadens bästa. Goda förhandlings-, samarbets- och interaktionsfärdigheter är betydande för uppgiften. Vid besättandet av tjänsten värdesätts även en god förmåga att kommunicera och framträda offentligt.

Behörighetskrav: En för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller för tjänsten lämplig högskoleexamen (YH), förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

Språkkrav: Goda kunskaper i svenska och i finska i tal och skrift, i enlighet med lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Meriterande:
- Erfarenhet av kommunalförvaltning samt planläggnings- och utvecklingsuppgifter.
- Dokumenterad erfarenhet av resultatinriktad verksamhet och för uppgiften tillräckliga ekonomikunskaper.
- Samarbets- och förhandlingsförmåga.

Möjligheter till distansarbete 1-2 dagar i veckan finns.

Prövotid: En prövotid om 6 månader kan tillämpas.

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandens hälsotillstånd.

Ansökningstiden utgår 28.9.2020 kl. 16.00. Tillträde sker enligt överenskommelse så snabbt som möjligt.

OBS! Till ansökan bör bifogas kopior av examensbetyg samt ett språkintyg, om detta inte ingår i betyget.

Läs mer

https://www.kristinestad.fi
https://www.kristinestad.fi/staden-utveckling-och-forvaltning/inflyttare

Mer om arbetsgivaren

Stadsdirektör Mila Segervall, tel. 040 525 8523 eller mila.segervall@krs.fi

Serviceområdet för samhällsbyggnad
Adress: PB 13, 64101 Kristiinankaupunki

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen.

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.