Skip to main content
test
Teknisk underhållsarbetare - Vasa stad

Vasa stad söker en teknisk underhållsarbetare till Vasa Vatten.

Vasa Vattens verksamhetsidé är att i enlighet med kraven för en hållbar utveckling förse sitt verksamhetsområde med störningsfri vattenförsörjning, rening och distribution samt avloppssystem och behandling av avloppsvatten.

Påttska reningsverket hör som resultatenhet till Vasa Vattens organisation och finns i Brändö invid havet. I reningsverket renas allt Vasa stads avloppsvatten samt en del av grannkommunerna Korsholms och Malax avloppsvatten. Mängden avloppsvatten varierar årligen beroende på mängden regn och smältvatten, och uppgår till 6-7 miljoner kubik per år.

För att trygga vår service söker vi som förstärkning till vår nuvarande personal en person med tillräcklig grundutbildning, med kännedom om och gärna erfarenhet av maskin- och/eller processteknik.
Arbetet utförs huvudsakligen vid Påttska reningsverket inom service och underhåll av de maskiner och anordningar som anknyter till rengöringen av avloppsvatten. I arbetsuppgifterna ingår att svara för service och underhåll av reningsverkets anläggning och också att övervaka driften i avloppsvattenpumpverken.

Behörighetskrav är tillräcklig grundutbildning, kännedom om och erfarenhet av maskin- och/eller processteknik.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska språket.

Av sökanden förutsätts förmåga att arbeta självständigt, initiativförmåga, förmåga att ta ansvar, beredskap och vilja att utveckla sig själv och minst körkort i klass B och beredskapsvilja.

Utöver maskin-/processteknik värdesätter vi också kännedom inom elbranschen.
Arbetserfarenhet av processkötsel-/styruppgifter inom industrin, kännedom om automations- och övervakningssystem samt grundläggande kunskaper i datateknik.

Vi erbjuder en mångsidig och tidvis utmanande uppgift samt ett ordinarie arbetsförhållande.
Ett självständigt arbete.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 23.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Driftchef Milla Vesala, tfn. 040-541 7150

Lär dig mer om oss

Stadsmiljö

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som stadsmiljö sektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb