Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana terveydenhoitajan toimen määräaikainen sijaisuus 31.12.2022 saakka. Toimen sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella neuvolapalveluissa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän neuvolapalveluihin kuuluu äitiys- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola palvelee lasta odottavia perheitä sekä alle kouluikäisten lasten perheitä. Kouluissa ehkäisevä terveydenhuolto ohjaa oppilasta terveisiin elämäntapoihin ja antaa tukea eri kehitysvaiheissa yhteistyössä kodin kanssa.

Tarjoamme kehittyvän ja mukavan yhteisön, jossa tehdään moniammatillista tiimityötä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta ja positiivista mieltä. Käytämme LifeCare- potilastietojärjestelmää.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä soveltuvuus tehtävään. Valitulla on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen kelpoisuus. Monipuolinen osaaminen ja työkokemus terveydenhoitajan työstä luetaan eduksi.

Tarjoamme
- moniammatillisen työyhteisön ja mukavan työporukan, jossa
kollegiaalinen tuki on helposti saatavilla
- hyvät mahdollisuudet lisäkoulutuksiin oman ammatillisen mielenkiinnon pohjalta
- mahdollisuuden käyttää työpaikan kuntosalia maksutta ilta- ja viikonloppuaikaan
Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan.

Toimi täytetään sopimuksen mukaan. Valinnassa noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § edellyttämää rokotussuojaa.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- ja opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat tulosaluejohtaja Elisa Roimaa puh. 040 135 7911 ja tulosyksikköjohtaja Satu Tervakoski puh. 040 439 4590.
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi @ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb