Terveydenhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola

Terveydenhoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus

Keiturin Sote Oy toimii Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella tuottaen kattavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kuntalaisille kaikissa elämänvaiheissa.

Haemme terveydenhoitajan vuorotteluvapaan sijaista 1.5.2021 alkaen. Sijaisuus kestää 4-6 kuukautta sopimuksen mukaan. Terveydenhoitajan työ sijoittuu Ruoveden ja Virtain äitiys- ja lastenneuvolaan. Työ on päivätyötä arkisin. Työtehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Terveydenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa (559/94) tarkoitettu koulutus. Perehtyneisyys äitiysneuvolatoimintaan, hyvät yhteistyötaidot ja itsenäinen työote luetaan hakijan eduksi.

Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan. Keiturin Sote on savuton työpaikka.

Kysy lisää ja jätä hakemuksesi viimeistään 1.4.2021. Lisätietoja tehtävästä antavat:
Ennaltaehkäisevien palvelujen esimies Auli Arpiainen, p. 044 715 3235
Avopalveluiden päällikkö Saila Niskanen, p. 044 715 1741

Tutustu myös vuorotteluvapaaehtoihin:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vuorotteluvapaa/index.html

Lisätietoja

http://www.keiturinsote.fi

Tutustu työnantajaan

Ennaltaehkäisevien palvelujen esimies Auli Arpiainen, p. 044 715 3235
Avopalveluiden päällikkö Saila Niskanen, p. 044 715 1741

Keiturin Sote Oy, Äitiys- ja lastenneuvola
Osoite: Ruovedentie 56, 34600 Ruovesi

Keiturin Sotessa työskentelee n. 430 sote-alan osaajaa. Työyhteisössämme jokaisen työntekijän avoin ja positiivinen kehittämisasenne sekä halu ja kyky toimia rakentavalla tavalla yhteistyössä työtovereiden ja esimiesten kanssa on tärkeää. Työyhteisössämme pidämme tärkeänä avointa vuorovaikutusta, aitoa asiakaslähtöisyyttä, luottamusta ja positiivista asennetta. Tarjoamme työntekijälle mukavan työyhteisön, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittyä työssään.