Terveydenhoitaja, äitiys -ja lastenneuvola / Hälsovårdare, barn- och mödrarådgivningen (Porvoo / Borgå)

Ansök senast  25.7.2024 12:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee TERVEYDENHOITAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) ajalle 2.9.2024 - 31.12.2025. Työsuhteen alussa tehtävä sijoittuu äitiys- ja lastenneuvolaan Porvooseen.

Tule meille työkaveriksi mukavaan ja kannustavaan työyhteisöön lasten-, nuorten -ja perheiden palveluihin!

Arvostamme

Kelpoisuusehtona on terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä soveltuvuus tehtävään. Valitulla on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kotimaisen kielen hyvää suullista taitoa. Kokemus äitiys- ja lastenneuvolatyöstä katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3089,45 e/kk. Työsuhteessa on 6 kuukauden koeaika. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Lähetä hakemuksesi 25.7.2024 klo 12.00 mennessä oheisen linkin kautta.

Lisätietoja antaa vastaava terveydenhoitaja Minna Nousiainen minna.nousiainen@itauusimaa.fi, p. 040 766 1803 sekä Satu Pulkkinen satu.pulkkinen@itauusimaa.fi, p.. 050 465 1369

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Östra Nylands välfärdsområde söker en HÄLSOVÅRDARE till en tidsbunden befattning (vikariat) för tiden 2.9.2024 - 31.12.2025. I början arbetet placerar sig till barn- och mödrarådgivningen i Borgå.

Kom och jobba med oss i en trevlig och uppmuntrande arbetsgemenskap vid tjänster för barn, ungdomar och familjer!

Vi uppskattar

Behörighetsvillkor är hälsovårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller tidigare examen på institutsnivå samt lämplighet till tjänsten. Den som väljs skall ha behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Erfarenhet av arbetet vid mödra- och barnrådgivning räknas som merit.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). Den uppgiftsrelaterade lönen är 3089,45 e/mån. I arbetsförhållandet iakttas en prövotid på 6 månader. I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast 25.7.2024 kl. 12.00 via länken nedan.

Upplysningar ger ansvarig hälsovårdare Minna Nousiainen minna.nousiainen@itauusimaa.fi, tel: 040 766 1804 och Satu Pulkkinen satu.pulkkinen@itauusimaa.fi, tel.050 465 1369

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

#hoitotyö #vårdarbete

Kontaktuppgifter

vastaava terveydenhoitaja Minna Nousiainen minna.nousiainen@itauusimaa.fi, p. 040 766 1803 sekä Satu Pulkkinen satu.pulkkinen@itauusimaa.fi, p.. 050 465 1369

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Östra Nylands välfärdsområde producerar och ordnar offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Läs om arbetsgivare