Terveydenhoitajan toimi lastenneuvolaan

Närpiön kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi

50% Terveydenhoitajan toimi perhekeskuksen lastenneuvolaan
1.2.2021 lähtien tai sopimuksen mukaan.

Lastenneuvolan terveydenhoitajana osallistut neovolan tarkastuksiin sekä erilaisten
ryhmien vetämiseen mahdollisesti myös ilta-aikaan.Työtehtäviin saattavat tarvittaessa
kuulua myös äitiysneuvolan työtehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94)
mukainen laillistetun terveydenhoitajan pätevyys sekä molempien kotimaisten kielten hyvä
suullinen sekä kirjallinen taito. Koeaika 6 kk. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus ennen tehtävässä aloitusta.

Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain 504/2002 § 3 mukainen rikosrekisteriotteen valinnan
suorittaneelle viranhaltijalle.

Työaika on 50 % kokotyöajasta, mahdollisuus lisätyöhön tarvittaessa. Työehtosopimus ja
palkkaus KVETES:n mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa vataava terveydenhoitaja Carola Antfolk tel. 040 1600943,
carola.antfolk@narpes.fi

Hakemuksesi voit jättää www.kuntarekry.fi kautta 25.1.2021 mennessä.

Närpiön kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.narpes.fi

Tutustu työnantajaan

Vataava terveydenhoitaja Carola Antfolk tel. 040 1600943, carola.antfolk@narpes.fi

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Osoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!