Skip to main content
test
Terveydenhoitajasissin sijaisuus ajalle 2.1.23-1.12. ... - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski- Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän resurssikeskuksessa on haettavana 18.11.2022 klo 12.00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 6.12.2022 klo saakka

TERVEYDENHOITAJASISSIN SIJAISUUS AJALLE 2.1.23-1.12.23 RESURSSIKESKUKSESSA -PERHONJOKILAAKSON ALUEELLA

Pätevyysvaatimuksena on laillistettu terveydenhoitajan tutkinto.

Sissin kiertoalue koostuu Perhonjokilaakson alueen neuvoloista, kouluista sekä vastaanottopalveluista. Mahdollisuus laajentaa kiertoaluetta valitun niin halutessa.

Tarjoamme monipuolisen työkentän, mahdollisuuden kehittää ja kehittyä, hyvän perehdytyksen tutorin tuella. Paljon mukavia työkavereita ja muuttuvia tilanteita.

Odotamme rohkeaa asennetta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa. Arvostamme monipuolista työkokemusta ja halua kehittää ammatillista osaamista. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Tämänhetkinen peruspalkka on 2685,76 euroa. Työ on päivätyötä.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja ja 55 §: n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Katja Österlund, katja.osterlund@soite.fi, 040 804 5440 sekä resurssipäällikkö Heidi Gleviczky, heidi.gleviczky@soite.fi, 0400 145 525

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb