Terveyskeskushammaslääkäri, Hammashoitola, Liedon alue

Ansök senast  9.7.2024 23:59

Liedon suun terveydenhuollon yhteistyöalueelle haetaan terveyskeskushammaslääkäriä vakituiseen työsuhteeseen.

Toimen pääasiallinen sijoituspaikka tällä hetkellä on Kosken terveysaseman hammashoitola. Toimipisteessä on hammaslääkärin sekä suuhygienistin vastaanotot, joka mahdollistaa hyvän yhteistyön suun terveyden edistämistyössä. Asiakasvalikoima kattaa niin aikuis- kuin koululaisväestön. Työ on monipuolista hammaslääkärin perustyötä laajan väestöpohjan myötä ja takaa näin mielenkiintoisia haasteita työhön. Laaja-alainen toimintavalmius katsotaan eduksi.

Kuvantaminen on digitalisoitu, VistaScan. Panoraamakuvausmahdollisuus on Liedon pääterveysasemalla. Potilastietojärjestelmänä on LifeCare. Kaikki potilaat ovat kutsujärjestelmän piirissä. Hoidon piiriin kuuluu Liedon, Marttilan ja Koski TL:n väestö. Yhteistyöalueen päiväaikainen päivystysvastaanotto klo 8-16 on Liedon pääterveysaseman hammashoitolassa. Kosken hammashoitolassa on myös omat päivittäiset päivystysajat etäisyyksien vuoksi.

Arki-ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on järjestetty kuntien ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Erja Vuorela

erja.vuorela@varha.fi

050 344 0096

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! Läs om arbetsgivare