Terveyskeskuslääkäri

Haettavana 2.10.2020 kello 14.00 mennessä

Perusterveydenhuollon tulosalueella, avovastaanottotoiminnassa

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN kaksi (2) toistaiseksi voimassa olevaa virkaa Savonlinnan pääterveysasemalle

Tule terveyskeskuslääkäriksi Sosterin perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan.

Olemme tunnettuja hyvästä seniorituesta ja ohjauksesta. Erikoistumispalveluja voi suorittaa sujuvasti myös Sosterin erikoissairaanhoidossa saman työnantajan palveluksessa, lomaedut säilyvät. Tarjoamme monipuolisen työnkuvan, johon voit itse vaikuttaa.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Kielitaitovaatimuksena virkaan on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Virat täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää huumetestin. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Palkka määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja Sosterin oman lääkärisopimuksen mukaan. Perehdytys ja koulutusetumme ovat hyvät.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 311274. Mahdolliset kirjalliset hakemukset osoitetaan ylilääkäri Esa Ruuskaselle ja toimitetaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Kirjallisia hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Savonlinnassa 7.9.2020

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja viroista: ylilääkäri Esa Ruuskanen, p. 044 417 2724 / etunimi.sukunimi@sosteri.fi.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna

SOSTERI tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.