Terveyskeskuslääkäri / Hälsocentralsläkäre (Porvoo / Borgå)

Ansök senast  12.8.2024 23:59

Tervetuloa terveyskeskuslääkäriksi Porvooseen!

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ vakituiseen virkaan. Työssä voit aloittaa sopimuksen mukaan. Virkasuhteen alussa tehtävä sijoittuu Porvoon sosiaali- ja terveysasemalle.

Etsimme yleislääkäriä, erikoistuvaa lääkäriä tai yleislääketieteen erikoislääkäriä. Avopuolella pääset työskentelemään monipuolisesti toimivassa moniammatillisessa ja inhimillisen kokoisessa työyhteisössämme ja tarjolla on sekä avopuolen kiirevastaanottoa että tavallista ajanvarausvastaanottoa.

Alueemme toimii HUS-alueen koulutusterveyskeskusjärjestelemässä. Meillä on aidosti kehitysmyönteinen ilmapiiri ja hyvät mahdollisuudet päästä itse vaikuttamaan työnkuvaan ja työaikaan. Meillä voit tehdä sekä konsultatiivista tiimityötä että itsenäistä työtä.

Henkilöstöetuina saat E-passin työmatka-, hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuriedun. Työterveyspalvelumme ovat Mehiläisessä. Arkipäivisin pääkaupunkiseudulta meille voit matkustaa kätevästi ilmaisella HUS-bussilla.

Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Lääkärien työ- ja virkaehtosopimuksen (LS) mukaisesti. Palkkaus on uuden uraporrasjärjestelmän mukainen, alkaen tasolla 1C 5734,04 e/kk riippuen kokemuksesta, koulutuksesta ja työnkuvasta. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään työhaastattelun yhteydessä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukainen rokotussuoja.

Lähetä hakemuksesi 12.8.2024 mennessä. Tehtävä on haussa uudelleen ja aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa ajalla terveysasemapalveluiden tulosyksikköpäällikkö Päivi Sippula 0401883654 paivi.sippula@itauusimaa.fi (lomalla 15.7. alkaen) tai apulaisylilääkäri Jeff Westerlund 040 676 1391 jeff.westerlund@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee n. 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

………..

Välkommen att bli hälsocentralsläkare i Borgå!

Östra Nylandas välfärdsområde söker en HÄLSOCENTRALSLÄKARE för ordinarie tjänsteförhållande. Arbetet börjar enligt överenskommelse. I början tjänsten placerar sig till Borgå social- och hälsostation.

Vi söker en allmänläkare, en läkare som håller på med sin specialisering eller en specialist i allmänmedicin. Inom öppenvården har du möjlighet att göra ett mångsidigt arbete på en välfungerande arbetsplats i mänsklig storlek. Vi erbjuder både akutmottagning inom öppenvården och vanlig mottagning med tidsbeställning.

Vårt välfärdsområde ingår i HUS-områdets system med utbildningshälsocentraler. Vi har ett genuint utvecklingsvänligt klimat, och hos oss har man goda möjligheter att själv påverka sitt arbete och sin arbetstid. Vi möjliggör både konsultativt arbete i team och självständigt arbete.

Som personalförmåner får du arbetsrese-, välmående-, sport- och kulturförmåner i Epassi. Företagshälsovården tillhandahålls av Mehiläinen. På vardagarna från huvudstadsregionen kan du resa till oss med en gratis HUS-buss.

Behörighetsvillkor är att personen ska vara legitimerad läkare i Finland. Språkkraven för tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Anställningsvillkoren bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA). Lönen fastställs enligt det nya karriärstegssystemet; från nivo 1C 5734,04 euro/månad beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsbeskrivning. För tjänsten gäller en prövotid på 6 månader. Examens- och arbetsintygen ska företes i samband med intervjun. I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast den 12.8.2024. Uppgiften har lediganslagits på nytt, ansökningarna som lämnats in tidigare beaktas.

Upplysningar ges av resultatenhetschef för hälsocentralstjänster Päivi Sippula 040 188 3654 paivi.sippula@itauusimaa.fi (på semester fr.om 15.7.) och bitr. överläkare Jeff Westerlund 040 676 1391 jeff.westerlund@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

#lääkäri #läkare

Kontaktuppgifter

ajalla terveysasemapalveluiden tulosyksikköpäällikkö Päivi Sippula 0401883654 paivi.sippula@itauusimaa.fi (lomalla 15.7. alkaen) tai apulaisylilääkäri Jeff Westerlund 040 676 1391 jeff.westerlund@itauusimaa.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Östra Nylands välfärdsområde producerar och ordnar offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Läs om arbetsgivare