Terveyskeskuslääkäri (Mäntyharju)

Tule lääkäriksi Etelä-Savoon! ESSOTE hakee terveyskeskuslääkäriä vastaanottotyöhön Mäntyharjun hyvinvointikeskukseen.

Tarjoamme sinulle monipuolisen terveyskeskuslääkärin työnkuvan. Työ on pääasiassa vastaanottotyötä ajanvaraus- ja kiireellisellä vastaanotolla. Tämän lisäksi työhön kuuluu neuvolatyötä, kotisairaanhoitoa, koululääkärin työtehtäviä ja mielenterveys- ja päihdetyötä. Näiden pienempien osa-alueiden suhteen työnkuvaa voidaan muokata jokaisen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Ympärilläsi on osaava hoitohenkilökunta ja moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien kesken sujuu hyvin.

Toimimme Kuopion yliopiston opetusterveyskeskuksena ja meillä on mahdollisuus suorittaa YEK-jakso, erikoistumiseen tarvittava 9 kk:n tk-jakso sekä erikoistua yleislääketieteeseen tai geriatriaan. YEK-vaiheen ja erikoistuvien lääkäreiden ohjaus on järjestetty yliopiston vaatimusten mukaisesti toimipaikkakoulutuksineen. Kannustamme lääkäreitä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen ja lääkäreillä on mahdollisuus osallistua sekä kansallisiin että kansainvälisiin koulutuksiin.

Työaika on lääkärisopimuksen mukainen 38,25 h/viikko, mutta työnkuva ja työaika voidaan yksilöidä vastaamaan ammatillisia kehittymistoiveita ja elämäntilannetta. Virkaan ei sisälly päivystysvelvoitetta, mutta halutessasi voit päivystää iltaisin ja viikonloppuisin Essoten monitoimijapäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa.

Mäntyharjun kunta avustaa lääkäreitä asunnon löytymisessä. Lisätietoja kunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja alueiden palveluista löytyy Mäntyharjun verkkosivuilta.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94 4 §). Eduksi luetaan aikaisempi perusterveydenhuollon työkokemus ja hyvät yhteistyötaidot sekä kiinnostus oman työn kehittämiseen.

Palkkaus: LS ja paikallisen sopimuksen mukaan.
Tehtäväkohtainen palkka 6099,36 euroa/kk (laillistettu lääkäri) tai 6426,10 euroa/kk (yleislääketieteeseen tai geriatriaan erikoistuva lääkäri).

Mäntyharjun hyvinvointikeskuksessa työskentelevälle lääkärille maksetaan tehtäväkohtaisen palkan lisäksi 10% palkanlisää.

Hakuaika päättyy klo 15.00 viimeisenä hakupäivänä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa - linkistä tai te-palvelut.fi sivustolla näkyvän linkin kautta. Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun esittää vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Ylilääkäri Antti Hoberg, puh. 040 351 3193 tai vastaanottopalvelujen ja perusterveydenhuollon ylilääkäri Jarmo Lappalainen, puh. 040 359 6613, sähköposti etunimi.sukunimi@essote.fi.
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjiltä: Hannele Muhonen, puh. 040 359 7980 tai Maarit Varis, puh. 040 359 7878.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Osoite: Sairaalantie 3, 52700 Mäntyharju

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on kehittyvä, positiivinen ja koulutusmyönteinen työnantaja. Meillä on tarjolla monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä, kokeneet kollegat ja koulutusylilääkäri tukenasi sekä muutenkin mukava työpaikka. Palveluksessamme on yli 3.700 ammattilaista.