Terveyskeskuslääkäri (Mikkelin seutu) - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

Terveyskeskuslääkäri (Mikkelin seutu) - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

Tule lääkäriksi Etelä-Savoon! ESSOTE hakee kolmea (3) terveyskeskuslääkäriä vastaanottotyöhön Mikkelin seudulle.

1 perusterveydenhuoltoon Kangasniemelle
1 perusterveydenhuoltoon Mäntyharjulle ja
1 perusterveydenhuoltoon Juvalle.

Tarjoamme sinulle monipuolisen terveyskeskuslääkärin työnkuvaan ja hyvän kokeneiden kollegojen tuen työn tekemiseen. Työ on pääasiassa vastaanottotyötä ajanvaraus- ja kiireellisellä vastaanotolla. Tämän lisäksi työhön kuuluu neuvolatyötä, kotisairaanhoitoa, koululääkärin työtehtäviä ja mielenterveys- ja päihdetyötä. Näiden pienempien osa-alueiden suhteen työnkuvaa voidaan muokata jokaisen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Ympärilläsi on osaava hoitohenkilökunta ja moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien kesken sujuu hyvin.

Toimimme Kuopion yliopiston opetusterveyskeskuksena ja meillä on mahdollisuus suorittaa YEK-jakso, erikoistumiseen tarvittava 9 kk:n tk-jakso sekä erikoistua yleislääketieteeseen tai geriatriaan. YEK-vaiheen ja erikoistuvien lääkäreiden ohjaus on hyvin järjestetty ja tarjoamme säännöllisesti laadukasta toimipaikkakoulutusta yliopiston vaatimusten mukaisesti. Kannustamme lääkäreitä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen ja lääkäreillä on mahdollisuus osallistua sekä kansallisiin että kansainvälisiin koulutuksiin.

Työaika on lääkärisopimuksen mukainen 38,25 h/viikko, mutta työnkuva ja työaika voidaan yksilöidä vastaamaan ammatillisia kehittymistoiveita ja elämäntilannetta. Juvan ja Kangasniemen hyvinvointikeskuksissa on iltavastaanotto arkisin ma-to klo 16-18 ja iltavastaanottoa tekevät kaikki lääkärit vuorollaan korkeintaan yhden illan viikossa. Iltavastaanotto ei sisälly varsinaiseen työaikaan ja siitä suoritaan erillinen korvaus Essoten päivystyssopimuksen mukaisesti. Virkoihin ei sisälly päivystysvelvoitetta, mutta halutessasi voit päivystää iltaisin ja viikonloppuisin Essoten monitoimijapäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa.

Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun kunnat avustavat lääkäreitä asuntojen löytymisessä. Lisätietoja kuntien tarjoamista mahdollisuuksista ja alueiden palveluista löytyy kuntien verkkosivuilta. Asuntoasioissa sinua tarvittaessa auttaa rekrytointikoordinaattori Saga Lampinen, puh. 040 359 7244, sähköposti saga.lampinen@essote.fi.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94 4 §). Eduksi luetaan aikaisempi perusterveydenhuollon työkokemus ja hyvät yhteistyötaidot sekä kiinnostus oman työn kehittämiseen.

Palkkaus: LS ja paikallisen sopimuksen mukaan.
Tehtäväkohtainen palkka 6099,36 euroa/kk (laillistettu lääkäri) tai 6.426,10 euroa/kk (yleislääketieteeseen tai geriatriaan erikoistuva lääkäri) ja 6752,86 euroa/kk (erikoislääkäri).
Juvan, Mäntyharjun ja Kangasniemen hyvinvointikeskuksissa työskenteleville lääkäreille maksetaan tehtäväkohtaisen palkan lisäksi 10% palkanlisää.

Hakuaika päättyy klo 15.00 viimeisenä hakupäivänä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa - linkistä tai te-palvelut.fi sivustolla näkyvän linkin kautta. Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun esittää vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Läs mer

http://www.essote.fi

Vastaanottopalvelujen ylilääkäri Eeva Björkstedt 040 742 3981 ja rekrytointikoordinaattori Saga Lampinen, puh. 040 359 7244, sähköposti etunimi.sukunimi@essote.fi.
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjiltä: Hannele Muhonen, puh. 040 359 7980 tai Maarit Varis, puh. 040 359 7878.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Adress: Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on kehittyvä, positiivinen ja koulutusmyönteinen työnantaja. Meillä on tarjolla monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä, kokeneet kollegat ja koulutusylilääkäri tukenasi sekä muutenkin mukava työpaikka. Palveluksessamme on yli 3.300 ammattilaista.

Mer om arbetsgivaren