Terveyskeskuslääkäri (Mikkelin seutu)

Tule lääkäriksi Etelä-Savoon! ESSOTE hakee terveyskeskuslääkäreitä!

Tarjoamme sinulle monipuolisen terveyskeskuslääkärin työnkuvan. Työ on pääasiassa vastaanottotyötä ajanvaraus- ja kiireellisellä vastaanotolla. Tämän lisäksi työhön kuuluu neuvolatyötä, kotisairaanhoitoa, koululääkärin työtehtäviä ja mielenterveys- ja päihdetyötä. Näiden pienempien osa-alueiden suhteen työnkuvaa voidaan muokata jokaisen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Ympärilläsi on osaava hoitohenkilökunta ja moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien kesken sujuu hyvin.

Terveyskeskustyötä Essotessa tehdään Mikkelin keskussairaalan yhteydessä yleislääketieteen vastaanotolla ja lisäksi 9:lla pienemmällä hyvinvointikeskukella ja -asemalla: Anttola, Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina. Kaikki hyvinvointikeskukset sijaitsevat alle tunnin ajomatkan päässä Mikkelin matkakeskuksesta / keskustasta.

Lääkärin on mahdollista valita, työskenteleekö noin 25 lääkärin hyvinvointikeskuksessa Mikkelissä, 5 lääkärin hyvinvointikeskuksessa Juvalla, Mäntyharjulla tai Kangasniemellä tai 2-3 lääkärin hyvinvointiasemalla Ristiinassa tai 1 lääkärin yksiköissä Anttolassa, Haukivuorella, Hirvensalmella, Pertunmaalla, Puumalassa.

Toimimme Kuopion yliopiston opetusterveyskeskuksena ja meillä on mahdollisuus suorittaa YEK-jakso, erikoistumiseen tarvittava 9 kk:n tk-jakso sekä erikoistua yleislääketieteeseen tai geriatriaan. YEK-vaiheen ja erikoistuvien lääkäreiden ohjaus on järjestetty yliopiston vaatimusten mukaisesti toimipaikkakoulutuksineen. Kannustamme lääkäreitä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen ja lääkäreillä on mahdollisuus osallistua sekä kansallisiin että kansainvälisiin koulutuksiin.

Työaika on lääkärisopimuksen mukainen 38,25 h/viikko. Työnkuva ja työaika voidaan yksilöidä joustavasti vastaamaan parhaiten kunkin lääkärin ammatillisia kehittymistoiveita ja elämäntilannetta. Työnsuunnittelussa huomioidaan sijoitukset eri yksiköissä kuten kiireettömässä ja kiireellisessä vastaanotossa, äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa ja päivystyksessä. Työhön ei sisälly päivystysvelvoitetta, mutta halutessasi voit päivystää iltaisin ja viikonloppuisin Essoten monitoimijapäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa.

Tarvittaessa avustamme lääkäreitä asunnon löytymisessä.

Palkkaus Lääkärisopimuksen ja paikallisen sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka 6099,36 euroa/kk (laillistettu lääkäri), 6426,10 euroa/kk (yleislääketieteeseen tai geriatriaan erikoistuva lääkäri) tai 6752,86 euroa/kk (soveltuvan alan erikoislääkäri).

Lääkärin työskennellessä hyvinvointiasemalla maksetaan hänelle seuraavasti korvaus erillisenä palkanlisänä:
Haukivuori, Pertunmaa ja Puumala 20 %
Hirvensalmi ja Anttola 15 %
Ristiina, Juva, Kangasniemi ja Mäntyharju 10 %

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94 4 §). Eduksi luetaan aikaisempi perusterveydenhuollon työkokemus ja hyvät yhteistyötaidot. Myös loppuvaiheen lääketieteen opiskelijat huomioidaan.

Kerrothan hakemuksessasi mihin yksikköön toivot sijoitusta!

Käsittelemme hakemuksia sekä teemme valintoja jo hakuaikana.

Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjiltä: Hannele Muhonen, puh. 040 359 7980 tai Maarit Varis, puh. 040 359 7878.

Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakupäivä.

Hakuaika päättyy klo 15.00 viimeisenä hakupäivänä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa - linkistä tai te-palvelut.fi sivustolla näkyvän linkin kautta. Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun esittää vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Valitun tulee pyynnöstä esittää laissa lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan selvittämiseksi vaadittava ote ennen työn aloittamista. Palvelussuhteessa noudatetaan koeaikaa. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus ja opiskelijalta opintorekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Perusterveydenhuollon palvelualueen johtaja Jarmo Lappalainen, puh. 040 359 6613 (Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Hirvensalmi).
Ylilääkäri Eeva Björkstedt, puh. 040 742 3981 (Juva, Kangasniemi ja Puumala).
Ylilääkäri Hans Gärdström, puh. 044 794 4000 (Ristiina, Haukivuori ja Anttola).
Rekrytointikoordinaattori Elise Pöysä, puh. 040 359 7244.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@essote.fi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Osoite: Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/ kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!