Terveyskeskuslääkäri, Runosmäen terveysasema Turku

Ansök senast  30.5.2024 14:00

Tarjolla on monipuolinen terveyskeskuslääkärin työ Runosmäen terveysasemalla.

Työ sisältää sekä kiireetöntä että kiireellistä päiväaikaista vastaanottoa ja päiväaikaista päivystystyötä. Työskentelemme moniammatillisesti tiimimallilla. Lisäksi työhön kuuluu ns. sektorityötä, joka on useimmiten ehkäisevää terveydenhuoltoa (esim. koulu- tai lastenneuvolalääkärin työtä). Hakijan mielenkiinnon mukaan myös muita vaihtoehtoja on tarjolla, kuten mielenterveys- ja päihde- tai muistityö, kehitysvammaisiin liittyvä työ tai ikääntyneiden palveluissa tehtävä työ. Runosmäen terveysasema on erittäin suosittu koulutuspaikkana ja työpaikkojen täyttöaste on hyvä.

Terveysaseman työyhteisössä viihdytään hyvin. Varhan työsuhde-edut ovat käytettävissä. Työaika on liukuva, osittaista etätyötäkin tietyillä rajauksilla on mahdollista tehdä. Lääkärien koulutusohjelma on meillä erittäin hyvä, viikottaisten toimipaikkakoulutusten lisäksi on hyvät mahdollisuudet osallistua myös ulkopuolisiin täydennyskoulutuksiin oman mielenkiinnon pohjalta. Ammatillista kehittymistäsi tukee myös meidän päätoiminen koulutuslääkärimme.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Kielitaitovaatimuksena hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Eduksi katsotaan ruotsinkielen taito.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

yl Heli Leino, heli.leino@varha.fi, puh. 0406175067

avoth yl Tia Ventto, tia.ventto@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare

Under den här tiden du kan inte logga in på din profil eller skicka ansökningar. Vi beklagar olägenheten!