Terveystarkastaja, Ympäristöterveys

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydessä on avoinna terveystarkastajan 2 kk:n määräaikainen kesälomasijaisuus. Valvontayksikkö vastaa Turun kaupungin alueella ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä. Yksikön henkilöstömäärä on 19 henkilöä.

Avoinna olevan viransijaisuuden tehtävät koostuvat pääasiassa terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisesta valvonnasta sekä tarkastusten suorittamisesta. Terveystarkastaja antaa myös ohjausta ja neuvontaa ympäristöterveydenhuollon asioissa sekä valmistelee toimialan viranhaltijapäätöksiä, lausuntoja ja lautakunnassa käsiteltäviä asioita.

Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin ja elintarvikelain (23/2006) 35 §:n ja 88 §:n mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa, yhteistyökykyä, tietoteknistä osaamista sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Arvostamme aiempaa kokemusta terveydensuojelu-, tupakka ja elintarvikevalvonnan tehtävistä, kunnallishallinnon tuntemusta, kielitaitoa, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Hakijalla tulee olla ajokortti ja valmius oman auton käyttöön työtehtävien hoidossa. Tarkastamme opintorekisteriotteen haastattelutilanteessa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi
http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/kaupunkiymparistotoimiala

Tutustu työnantajaan

Ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall, puh. 050 4071 524, olli.sjovall@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Luvat ja valvonta, Ympäristöterveys
Osoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.