Terveystarkastajan sijaisuus

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ympäristöterveydenhuollon palvelualueella on haettavana terveystarkastajan viransijaisuus ajalle 21.10.2020 - 31.10.2021. Myös lyhyempää sijaisuutta koskevat hakemukset voidaan huomioida. Sijaisuutta jo aiemmin rekrytoinnissa (RAU-21-87-20) hakeneet huomioidaan myös.

Terveystarkastaja tekee tärkeää työtä elinympäristöstä johtuvien sairauksien ennalta ehkäisemiseksi ja kuluttajien harhaan johtamisen estämiseksi. Terveysvalvonnan tehtäväkenttään kuuluvat mm. elintarvike-, talousvesi- ja uimavesivalvonta, sisäilmaongelmiin liittyvät viranomaistehtävät, terveyshaittojen ehkäisy erilaisissa yleisissä rakennuksissa ja tiloissa sekä tupakkalakiin perustuva valvonta. Rauman terveysvalvonnassa työskentelee viisi terveystarkastajaa.

Viransijaisen tehtäviin on suunniteltu kuuluvan ensisijaisesti elintarvikevalvonnan ja tupakkalain mukaisen valvonnan tehtäviä.

Viran pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuviksi tutkinnoiksi katsotaan esimerkiksi ympäristöterveyden, elintarvikealan, ympäristöteknologian, biologian, kemian, biokemian, lääketieteen tai hoitotieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.

Viransijaisuuden hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa, riittävää fyysistä kuntoa tarkastusten tekemiseen, riittävää tietoteknistä osaamista sekä oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa, aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä ihmissuhdetaitoja ja hyvää paineensietokykyä.

Viransijaisuuden hoitaminen edellyttää voimassa olevaa ajokorttia ja ajotaitoa. Viransijaisuudessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Rauman kaupunki on savuton työpaikka. Työntekijöiden tupakointi työaikana on kielletty.

Voit halutessasi liittää hakemukseesi CV:n. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus, muut tutkintotodistukset, työtodistukset ja ajokortti on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Niitä ei tarvitse liittää hakemukseen.

Viransijaisuutta haetaan sähköisesti kuntarekry-järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 16. Hakuajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja hakemuksia ei voida huomioida.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, tiina.laitala@rauma.fi, puhelin 044 707 2930.

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta
Osoite: Lensunkatu 9, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.