test
Tieto- ja viestintätekniikan opettaja - SASKY koulutuskuntayhtymä

Haemme tieto- ja viestintätekniikan opettajaa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Huittisten toimipisteeseen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 01.02.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työskentelypaikkakunta tehtävän alkaessa on Huittinen. Tieto- ja viestintätekniikan opettajan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Opettajan perustehtäviin sisältyvät työelämäyhteistyö, oppimisen ja osaamisen arviointi ja dokumentointi sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelu ja toteutuksen ohjaaminen. Myös suunnittelu- ja kehittämistyö ovat osa opettajan työtä.

Edellytämme opetettavan alan hyvää käytännön tuntemusta, ohjelmistotuotannon osaamista sekä hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja. Tehtävään valitulla henkilöllä on hyvä ohjauksellinen työote, taitoja toimia erilaisten oppijoiden kanssa ja taidot toimia digitaalisissa toimintaympäristöissä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työkokemusta ammatillisen koulutuksen parissa tehtävästä opetustyöstä. Eduksi luetaan pelialan tai digitaalisen markkinoinnin erityisosaaminen. Oman auton käyttö on edellytys tehtävän hoitamiseksi.

Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaan. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C, liitteen 1 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika alkaa 5.1.2022 ja päättyy 20.1.2022 klo 16.00. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei voida ottaa huomioon tehtävää täytettäessä.

Lisätietoja

http://www.sasky.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Outi Pitkänen p. 0445604553

Lisätietoja

SASKY koulutuskuntayhtymä, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittisten yksikkö

SASKY koulutuskuntayhtymä on ammatillista koulutusta ja yleissivistävää koulutusta järjestävä kuntayhtymä, joka toimii pääasiassa 13 jäsenkuntansa alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Henkilöstöä kuntayhtymän palveluksessa on noin 500.

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa Kokemäen yksikössä koulutetaan eläintenhoitajia, maaseutuyrittäjiä, puutarhureita, putkiasentajia ja floristeja. Huittisten yksikössä koulutetaan osaajia liiketoiminnan perustutkinnossa (merkonomi) ja ammattitutkinnossa sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa (IT-tukihenkilö ja ohjelmistokehittäjä). IT-tukihenkilön koulutusta tarjoamme lähiopetuksena, ohjelmistokehittäjän koulutusta verkkototeutuksena. Oppilaitoksessa opiskelee noin 900 opiskelijaa. Henkilöstöä oppilaitoksessa on 58.


Osoite: Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen

Rekommenderade jobb