Skip to main content
test
Tieto- ja viestintätekniikan opettaja - SASKY koulutuskuntayhtymä

Haemme kahta tieto- ja viestintätekniikan opettajaa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Huittisten toimipisteeseen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 01.08.2023 alkaen. Työskentelypaikkakunta tehtävän alkaessa on Huittinen.

Tieto- ja viestintätekniikan opettajan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä sekä lähi- että verkkototeutuksissa. Opettajan perustehtäviin sisältyvät opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelu ja toteutuksen ohjaaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi ja dokumentointi sekä työelämäyhteistyö. Myös suunnittelu- ja kehittämistyö ovat osa opettajan työtä.

Edellytämme opetettavan alan (ohjelmistokehittäjä ja/tai IT-tukihenkilö) hyvää käytännön tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä verkkopedagogiikan osaamista.

Tehtävään valitulla henkilöllä on uutta kehittävä työote ja taidot toimia digitaalisissa toimintaympäristöissä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työkokemusta ammatillisen koulutuksen kehittämisen parissa tehdystä työstä. Oman auton käyttö on edellytys tehtävän hoitamiseksi. Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaan.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C, liitteen 1 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaikaa on jatkettu ja uusi haku päättyy 6.4.2023 klo 16.00. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi. Ennen hakuajan muutosta tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja

http://www.sasky.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Outi Pitkänen puh. 0445604553.

Lisätietoja

SASKY koulutuskuntayhtymä, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittisten yksikkö

SASKY koulutuskuntayhtymä on ammatillista koulutusta ja yleissivistävää koulutusta järjestävä kuntayhtymä, joka toimii pääasiassa 13 jäsenkuntansa alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Henkilöstöä kuntayhtymän palveluksessa on noin 550. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa opiskelee noin 900 opiskelijaa Huittisten ja Kokemäen toimipisteissä.  


Osoite: Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen

Rekommenderade jobb