test

Tietosuojavastaava, hallintopalvelut

Hakuaika päättyy  7.2.2023 15:00

Etsimme nyt kahta tietosuojavastaavaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Tehtävä sijoittuu konserni- ja tukipalveluiden toimialan hallintopalvelut-yksikköön. Tietosuojavastaavan työ palvelee kaikkia hyvinvointialueen toimintoja. Toinen tietosuojavastaavan tehtävistä on vakituinen ja toinen määräaikainen työsopimussuhde ajalla 1.3.-31.12.2023.

Yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/67) edellyttää rekisterinpitäjää nimittämään tietosuojavastaavan. Tietosuoja-asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset tietosuojavastaavan asemasta ja tehtävistä. Tietosuojavastaavan rooli on huolehtia rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta. Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa sekä ohjaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. Tietosuojavastaava on tehtävässään riippumaton.

Tietosuojavastaava seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa ja tuo esiin havaitsemiaan puutteita, antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille, antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta, on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja on tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilö ja tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Tietosuojavastaava valmistelee ja ohjaa tietotilinpäätöksen tekemistä yhteistyössä tietoturvavastaavan kanssa.

Tietosuojavastaavan tehtävässä edellytämme:
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
- hyvää perehtyneisyyttä tietosuoja-asioihin ja sitä koskevaan lainsäädäntöön ja alan käytäntöihin sekä erityisesti perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja-asioihin
- Aiempaa työkokemusta tietosuojalainsäädäntöön ja tietosuoja-asioihin liittyvistä tehtävistä

Lisäksi arvostamme:
- Kykyä toimia hyvässä vuorovaikutuksessa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eri toimijoiden ja toimialojen kanssa moniammatillisesti sekä joustavuutta muuttuvissa tilanteissa
-oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta
-hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua

Työpaikkaetuina saat käyttöösi lounas-, työmatka- sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Työtäsi ei ole sidottu toimistolle, vaan voit työskennellä myös etänä/hybridisti. Tarjoamme Sinulle merkityksellisen ja tärkeän tehtävän rakentamisvaiheessa olevasta organisaatiosta. Saat ympärillesi innostuneen ja kehittämisorientoituneen työyhteisön. Pääset tekemään työpaikkaa, jonne halutaan tulla ja jäädä.

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä (hakuaika 24.1-7.2.2023 klo 15 mennessä). Lähetäthän hakemuksen palkkatoiveen kera. Hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista rekrytointikeskusteluihin, jotka järjestetään joko paikan päällä tai teamsin välityksellä.

Työ alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n tai SOTE-sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta/määräaikaisessa enintään puolet palvelusuhteen kestosta. Pääset tutustumaan lisää OmaHämeeseen osoitteessa www.omahame.fi.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on 1.1.2023 toimintansa aloittanut 6 500 työntekijän yhteisö. Vastaamme 170 000 kantahämäläisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Asukkaille haluamme mahdollistaa maan parhaimmat palvelut ja parhaimman asiakaskokemuksen. Haluamme rakentaa erinomaiset työolot sekä edistää uudenlaista johtamista.

tietohallintojohtaja Toni Suihko, toni.suihko@omahame.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy 1.1.2023 alkaen noin 6 500 sote- ja pelastustoimen työntekijää nykyisistä maakunnan organisaatioista. Oma Häme valmistelee hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä. Tutustu työnantajaan