Tillståndsarkitekt - Turun kaupunki

Tillståndsarkitekt - Turun kaupunki

Tillståndsarkitektens uppgifter inkluderar:
- handläggning av ansökningar om bygglov, åtgärds- och rivningstillstånd samt tillstånd för miljöåtgärder och beslutsfattande
- handledning och rådgivning för kunder inom byggnadstillsynen
- terrängsyner i samband med tillståndsberedningen

Behörighetskrav är arkitekt- eller byggnadsarkitektexamen.

Kännedom och kunskaper om elektroniska tillståndssystem ses som meriter.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Jonna Vinberg, tfn. 040 149 5046, jonna.vinberg@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du skicka ansökan per post till adressen Stadsmiljösektorn, registratorskontoret, PB 355, 20101 Åbo.

Åbo stad, Stadsmiljösektorn, Tillstånd och bevakning, Byggnadstillsyn
Adress: Åbo, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren