Tillståndsberedare till byggnadstillsynen - Kirkkonummen kunta

Tillståndsberedare till byggnadstillsynen - Kirkkonummen kunta

Byggnadstillsynen i Kyrkslätts kommun söker en tillståndsberedare i ordinarie tjänst.

Byggnadstillsynen handhar byggnadstillsynens myndighetsuppgifter genom att övervaka iakttagandet av bestämmelserna som gäller byggande. Byggnadstillsynen handleder och ger råd i byggnadsfrågor, behandlar tillstånd som gäller byggande och övervakar byggande och den byggda miljön.

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå. Dessutom ska den sökande ha erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering eller utförande av byggarbeten. Vi beaktar också sökande som saknar examen enligt behörighetskraven (t.ex. studerande).

Tillståndsberedarens huvudsakliga uppgift att ta emot och förhandsgranska bygglov, undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov. Till uppgiften hör också kundrådgivning i ärenden som gäller byggande och ansökning om tillstånd. Innehållet i uppgifterna och tjänstens uppgiftsbeskrivning kan vid behov omarbetas enligt sökandens kunskaper och erfarenhet.

Vi förutsätter goda samarbets- och kundbetjäningsfärdigheter, initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av byggnadstillsynsuppgifter och erfarenhet av utveckling av e-tjänster.

Vi erbjuder möjligheten att vara med och utveckla byggandet i en växande kommun, ett nära arbetsklimat i en liten organisation och en stabil arbetsgivares förmåner. Kyrkslätt har flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete.

Arbetsvillkoren och lönesättningen för tjänsten fastställs enligt kommunernas tekniska tjänstekollektivavtal. Beroende på erfarenhet är den slutliga lönen inklusive tillägg ca 2 782-3 400 euro. Arbetstiden är 36,75 timmar i veckan.

Personen som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.
Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Vi önskar ansökningar i första hand via systemet Kommunrekry på adressen www.kuntarekry.fi senast 14.5.2019 före kl. 12.00 (arbetsnyckel 228593).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer information ger ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, tfn 040-525 6690 fornamn.efternamt@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, Resultatområdet myndighetsverksamhet, Byggnadstillsynen
Adress: Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren