Tillsynsveterinär - Karleby stad

Tillsynsveterinärens arbetsställe är placerad i Karleby och verksamhetsområde är hela samarbetsområdet.

Till arbetsuppgifterna hör i huvudsak djurskydd, inspektioner av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet, tillsyn av animaliska biprodukter samt djursjukdoms- och hälsotillsynsprogram i enlighet med veterinärvårdslagens 15 §. Vid behov kan även sådana tjänsteuppgifter som hör till kommunerna, t ex. livsmedelstillsyn och tillsyn av primärproduktion inkluderas till arbetsuppgifterna.
Praktik och jourplikt hör inte till arbetsuppgifterna. I veterinärvårdens tillsynsteam hör två tillsynsveterinärer och en hygienikerveterinär. Djurskyddsinspektioner utförs i huvudsak parvis.

Sökande bör ha i Finland legitimerad veterinärs behörighet samt behörighet i enlighet med Statsrådets förordning om veterinärvård (1031/2009). Därtill krävs det god muntlig och skriftlig förmåga i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Språkkunskaperna bör i första hand kunna uppvisas enligt förordning 481/2003 (t ex. statens språkexamina, uppvisande av språkkunskaper genom allmänna språkexamina eller uppvisande av språkkunskaper i samband med studier).

För att sköta arbetsuppgifterna behövs god samarbetsförmåga, kommunikationsfärdigheter och förmåga att arbeta långsiktigt. I tjänsten tillämpas sex månaders prövotid. Den valde bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd före mottagandet av tjänsten. Lön och andra villkor som hör till tjänsten är i enlighet med AKTA och LÄKTA.

Mer om arbetsgivaren

Direktören för hälsoövervakningen Andréas Smeds, tel. 040 4892 029, hygienikerveterinär Annukka Nikula, tel. 040 489 2240 eller tillsynsveterinär Nanna Lindqvist, tel. 040 488 2999.

Karleby stad/Mellersta Österbottens miljöhälsovård
Adress: Hammargränd 15, 67100 Kokkola

Karleby stad är värdkommun för Mellersta Österbottens miljöhälsovård. Förutom Karleby omfattar samarbetsområdet Kannus, Halso, Kaustby, Vetil, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Kronoby. Områdets jordbruk domineras av mjölkproduktion. För tryggandet av veterinärvården på samarbetsområdet finns det 12 praktikerveterinärer, en hygienikerveterinär, två tillsynsveterinärer, samt en byråföreståndare och direktören för hälsoövervakningen.