Skip to main content
test
Timlärare - Keravan kaupunki

Kervo stad söker en TIMLÄRARE (nr. 648) i huvudsyssla fr.o.m 1.8.2023 i Svenskbacka skola.

Svenskbacka skola är en språköskola i stadsmiljö med ca 60 elever i årskurserna 1-6. Skolan har startat sin verksamhet 2011. Skolan tillhör språkönätverket.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår skola och vara med i språkönätverket. Timläraren ansvarar för undervisningen i en sammansatt klass. Vi värdesätter intresse att undervisa i färdighetsämnen (musik), likaså förmåga att samarbeta och vara flexibel.

För arbetet krävs kunskaper i svenska på modersmålsnivå och ansökan lämnas in på svenska.

Vi erbjuder en arbetsplats där du får förverkliga dina personliga styrkor och dina intressen tas tillvara. Skolans atmosfär är öppen, uppmuntrande och positiv.

Behörighetskraven fastställs enligt förordningen (986/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Ifall ingen behörig söker tjänsten beaktas även obehöriga sökande.

Villkoren för tjänsteförhållanden bestäms enligt UKTA. Prövotid på sex månader tillämpas. Den person som väljs bör visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd.


Läs mer

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Maria Mustala tfn 040 318 4226 (maria.mustala@kerava.fi)

Lär dig mer om oss

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1400 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Yli 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin. Olemme mukana Vastuullinen työpaikka -yhteisössä ja sitoudumme sen periaatteisiin.


Adress: Taimikatu 6, 04260 Kerava
Keravan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Keravan kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb