Timlärare i biologi och geografi, Ekenäs högstadieskola - Raseborg stad

Till tjänsten hör undervisning i biologi och geografi men anställning i huvudsyssla förutsätter undervisning i ytterligare ett ämne.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, omtanke om elevernas välbefinnande och ett intresse för kollegialt lärande och allmänna skolutvecklingsfrågor. Erfarenhet av synligt lärande och formativa arbetssätt i klass är meriterande. Du har en modern inlärningssyn och är förtrogen med digitala verktyg i undervisningen. Du är intresserad av att utveckla din undervisning och utvärdera lärandet.
Behörighetskraven är i enlighet med förordning (986/1998) samt lämplighet för tjänsten. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen samt ett läkarintyg över duglighet för tjänsten.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Bob Karlsson, 019 2893511 eller bob.karlsson@raseborg.fi

Raseborg stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildning, svenska
Adress: Hedvig Sohlbergs gata 3, 10600 Tammisaari

Kom och jobba i härliga Raseborg Bildningsväsendets målsättning, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen samt vidare till andra stadiets gymnasieutbildning är en ledande tanke i vårt arbete. Vi arbetar med att synliggöra lärandet och utgår från barnets styrkor. I Raseborg finns tolv svenskspråkiga grundskolor och två svenskspråkiga gymnasier med sammanlagt ca 1800 elever. Ekenäs högstadieskola har knappt 300 elever och 30 lärare. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, omtanke om elevernas välbefinnande och ett intresse för kollegialt lärande och allmänna skolutvecklingsfrågor. Erfarenhet av synligt lärande och formativa arbetssätt i klass är meriterande. Du har en modern inlärningssyn och är förtrogen med digitala verktyg i undervisningen. Du är intresserad av att utveckla din undervisning och utvärdera lärandet.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun