Timlärare i bisyssla - Vasa stad

Vasa stad söker en timlärare i bisyssla i ortodox tro på årskurserna 1-9 till Keskuskoulu för tiden 13.8.2020-6.6.2021.

Keskuskoulu har 408 elever. Skolan befinner sig i centrum. En del av lektionerna hålls i Huutoniemen koulu samt i Merenkurkun koulu.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

Språkkunskapskrav ä utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk finska i tal och skrift.

Vi förutsätter klasslärarkompetens samt att studier i religionen i fråga har ingått i de studier som han eller hon slutfört inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan
ELLER
Ämneslärarbehörighet: har slutfört de studier i ifrågavarande undervisningsämne som hör till utbildningen för ämneslärare.

Därtill förutsätter vi god samarbetsförmåga, behärskande av interaktiva arbetssätt samt vilja att lära sig nya saker.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att undervisa i ortodox tro.
Entusiastisk och utvecklingsinriktad attityd i arbetet.

Vi erbjuder mångsidigt kunnande och stöd i arbetsgemenskapen.

Prövotiden är fem månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 24.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Britt Kaskela-Nortamo, tfn. 040-730 5561

Bildningssektorn/Keskuskoulu
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.