Timlärare i ekonomiförvaltning i huvudtjänst - Vasa stad

Vi söker en lärare i ekonomiförvaltning i huvudtjänst till enheten Affärslivstjänster vid Vamia med början 7.1.2021.

Vi förutsätter att du har en lämplig högskoleexamen och behörighet för lärare i enlighet med förordningen 986/1998.

Av den som väljs till uppgiften förutsätts praktisk erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter samt erfarenhet av mångsidig undervisning i ekonomiförvaltning på olika examensstadier inom yrkesutbildningen samt kunskap om företagande.

Språkkunskapskravet är kunskaper i finska (språkintyg).

Vi värdesätter erfarenhet av yrkesutbildning på andra stadiet, erfarenhet av undervisning och handledning av studerande i olika ålder, av Ung Företagsamhet-verksamhet samt synpunkter om hur undervisningen i ekonomiförvaltning kunde utvecklas för att bättre motsvara arbetslivets krav. Samarbetsförmåga, kreativitet, organisationsförmåga och flexibilitet är absoluta fördelar i skötseln av uppgiften.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Utbildningschef Tina Ura, tfn. 040-828 0495

Bildningssektorn/Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.