test
Timlärare i filosofi, religion och livsåskådning - Grankulla stad

Grankulla stad anställer en timlärare i filosofi, religion och livsåskådning till Gymnasiet Grankulla samskola. Undervisning i hälsokunskap kan ingå i tjänsten.

Vi förutsätter lärarbehörighet och värdesätter erfarenhet av undervisning i gymnasiet och ser fram emot din ansökan. Ett godtagbart straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffergisterlagen. Den som anställs ska uppvisa ett av stadens företagshälsovård utfärdat eller godkänt intyg över sin lämplighet för befattningen.

Läs mer

https://www.ggs.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Harriet Lassus-Utriainen, tel. 050-377 0317
Behörighetsintyg skickas till rektor Harriet Lassus-Utriainen per mejl (harriet.lassus-utriainen@kauniainen.fi).

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, Sivistystoimi, Svenskspråkig undervisning

Gymnasiet Grankulla samskola är en skola med ca 300 studerande och 30 i personalen.

Vår värdegrund genomsyrar vår dagliga verksamhet och konkretiseras i vårt bemötande av varandra. Arbetsmiljön är trygg och öppen, med plats för en mångfald av tankar, frågor, känslor och åsikter. Vi satsar på psykologisk trygghet, vill hitta glädjen i att lära oss och att jobba tillsammans. Vår verksamhet bygger på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande, och vi värderar mångsidig kunskap.

I Gymnasiet Grankulla samskola arbetar vi sedan flera år utgående från en syn på lärande som omfattar kunskaper, färdigheter och kompetenser, i kombination mellan teori och praktik med djupinlärning som mål.


Adress: Västra skolstigen 1-3, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb