Timlärare i finska i huvudsyssla - Jakobstad

Timlärare i finska i huvudsyssla, tillsvidareanställning

Jakobstads gymnasium erbjuder undervisning på andra stadiet. Utöver de för alla gemensamma kurserna kan studerande välja mellan idrotts-, musik- eller bildkonstlinje. Genom det fortgående projektet Parkskolan kan gymnasiet erbjuda en hel del extra utöver den nationella läroplanen. Parkskolans kurser är kreativt ämnesöverskridande och har anknytning till naturvetenskap, miljö och företagsamhet.

Gymnasiet deltar aktivt i internationella projekt och samarbetar med gymnasier i fem kommuner i norra svenska Österbotten.

Gymnasiet finns mitt i staden omgivet av skolparken. Avstånden till natur, kultur och idrott är korta. Skolbyggnaden med sin vackra jugenddel kombinerad med modern arkitektur utgör en unik och inspirerande studiemiljö.

I samma byggnad finns även Pietarsaaren lukio vilket ger synergieffekter i form av gymnasieöverskridande aktiviteter och kurser samt inte minst i form av en tvåspråkig miljö.

Behörigheten för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Behörighet att undervisa i ett annat ämne räknas som tilläggsmerit.

De som kallas till intervju tar med sig examensbetyg i original. Tjänsten besätts med sex (6) månaders prövotid.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.


Läs mer

http://www.jakobstad.fi/
http://www.jakobstadsgymnasium.fi/

Mer om arbetsgivaren

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
Rektor Gunnevi Kiiskinen
tfn. 044 721 1470
gunnevi.kiiskinen@edu.jakobstad.fi

Bildningssektorn
Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.