Skip to main content
test
Timlärare i huslig ekonomi, bildkonst och slöjd - Pargas stad

Vi söker en timlärare i huvudsyssla i Skärgårdshavets skola och Kyrkbackens skola från och med 1.8.2022 tillsvidare.

Timläraren undervisar i huslig ekonomi, bildkonst och slöjd i åk 1-9 i båda skolorna. Timantalet och fördelningen av lektioner kan variera från ett läsår till ett annat.

Tjänsten är inom den grundläggande utbildningen med första placering i Skärgårdshavets skola.

Behörighet enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag och vid ordinarie anställning även läkarintyg.

I Pargas finns nio svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen och ett gymnasium. Vi har ett nära samarbete med stadens finskspråkiga skolor. En grupp lärare har jobbat fram en språkstig som gäller både för svensk- och finskspråkiga skolor. Av skolorna är tre enhetsskolor. I Pargas satsar vi på utbildning och kan erbjuda jobb i en framåtsträvande arbetsgemenskap. Våra nu aktuella tyngdpunktsområden är bl.a. välmående och hållbar livsstil. Som en del av stadens strategi har bildningsavdelningen ett eget handlingsprogram. I handlingsprogrammet kan vi läsa om fem konkreta handlingar som ligger som grund för verksamheten i de olika enheterna. I skolorna satsar vi aktivt på utvecklingsarbete och vi är huvudman för flera regionala projekt. Vi har en heltidsanställd it-pedagog och ett utvecklat tutorlärarnätverk. Alla elever har tillgång till en egen chromebook.

Läs mer

http://www.pargas.fi
https://www.pargas.fi/sv/web/skargardshavets-skola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av rektor Christa Andersson, tfn 050-5962605, e-post christa.andersson@edu.pargas.fi.
Ansökan görs via Kuntarekry. Om du har problem med att lämna in din elektroniska ansökan, kontakta tfn 040 488 5759.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Bildningsavdelningen, Svenskspråkig utbildning

Pargas är en unik tvåspråkig skärgårdsstad med drygt 15 500 invånare och omfattar stora delar av Skärgårdshavet med tusentals öar, holmar och skär. Här finner du både landsbygds- och småstadsmiljö. Stadens centrum ligger nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km.

Pargas stad har ca 1000 anställda i olika branscher. För oss är det viktigt att personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet. Vi ger möjlighet för de anställda att utveckla verksamheten och sig själva. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.

I vårt gemensamma handlingsprogram för bildningsavdelningen har vi listat gemensamma tyngdpunktsområden för all vår verksamhet. I Pargas jobbar vi bland annat för en hållbar livsstil. Vi finns mitt i den unika och känsliga skärgårdsmiljön och vi vill därför vara föregångare inom eko-social bildning och hållbar utveckling. I vårt arbete använder vi oss aktivt av vår närmiljö så som närskogar, parker, havet och stränderna. För att alla pargasbor ska må bra behöver också vår personal må bra. Vi satsar på förebyggande arbete och använder oss av positiv psykologi och pedagogik i vårt arbete.


Adress: Verkanvägen 1, 21710 Korppoo

Rekommenderade jobb