Skip to main content
test
Timlärare i huvudsyssla (16 timmar) - Raseborg stad

Billnäs skola behöver en timlärare i huvudsyssla (16 timmar) med en modern inlärningssyn och förtrogenhet med digitala verktyg i undervisningen. I Billnäs skola är elevdelaktigheten viktig. Vi utvecklar elevdelaktigheten med hjälp av elevagenter. Vi sätter tyngdpunkten på socialt välbefinnande (Gul flagg skola) och hållbar livsstil (Grön Flagg skola). Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas som pedagog för dig som har lätt för att samarbeta och som är framåtsträvande . Utöver de gemensamma urvalskriterierna värdesätter vi dessutom omtanke för elevernas välbefinnande, ett formativt arbetssätt och kollegialt lärande. Vi värdesätter speciellt färdigheter och intresse inom gymnastik, teknisk slöjd samt tillvalsämnet jakt och viltvård.

Behörighetskrav i enlighet med förordning (986/1998) samt lämplighet för tjänsten. Den som väljs till tjänsten bör uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag (504/2002) innan arbetet inleds. Prövotid 6 månader tillämpas.

Läs mer

https://www.raseborg.fi/billnas-skola/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Susanna Ojala
susanna.ojala@raseborg.fi
040 837 0723

Lär dig mer om oss

Raseborg stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildning, svenska, Billnäs skola

ROLIGA OCH GIVANDE NYA MÖJLIGHETER VÄNTAR PÅ DIG I RASEBORG! Vi erbjuder dig jobb i en stad med god vi-anda där vi tillsammans jobbar för barnens och de ungas bästa. Vi satsar på nytänk och erbjuder bra möjligheter till fortbildning. Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo. Raseborg bjuder på storslagna skärgårdsvyer, idyllisk småstadsatmosfär och unika järnbruk. Här kan du och din familj bo, leva och utvecklas i en trygg tvåspråkig miljö. I Raseborg finns 12 svenskspråkiga grundskolor och 2 gymnasier med sammanlagt ca 2000 elever. Bildningsväsendets målsättning, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen samt vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Du är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och har intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med kollegerna. Du använder IT som ett naturligt verktyg i undervisningen. Du är en ledare för eleverna och respekterar, motiverar och uppmuntrar dem i deras arbete. Mera information får du via Kuntarekry samt via stadens och skolornas hemsidor och Facebooksidor.


Adress: Bruksvägen 14, 10330 Pinjainen
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb