Timlärare i huvudsyssla (gymnastik) - Lohjan kaupunki

Timlärare i huvudsyssla (gymnastik) - Lohjan kaupunki

Lojo stad anställer till Källhagens skola timlärare i huvudsyssla (gymnastik) gemensam med Virkby gymnasium under tiden 6.8.2019 - 31.7.2020.

Behörighetskraven enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98) (http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986). Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen fastställs enligt UKTA. Vid tillsättningen av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader. Den som anställs ska innan valet fastställs visa upp ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård samt ett utdrag ur straffregistret enligt lagen (504/2002).

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

rektor Monica Lemberg, tfn 044 374 0157
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 28.6.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-165-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Källhagens skola
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren