Timlärare i huvudsyssla / Haga skola - Vasa stad

Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en timlärare i huvudsyssla till den svenskspråkiga sjukhusundervisningen vid Vasa Centralsjukhus.

Sjukhusundervisningen i Vasa betjänar hela Vasa sjukvårdsdistrikt och finns till för barn och ungdomar som av olika orsaker är intagna på sjukhuset. Den svenska sjukhusundervisningens lärare samarbetar mycket med den finska sjukhusundervisningens lärare och med vårdpersonalen. Som sjukhuslärare stöder du barn och ungdomar i deras skolarbete under inskrivningstiden och du är också med och planerar återgången till närskolan. I verksamheten planeras också distanshandledning in från hösten 2021. Distanshandledningen sker via telefon och via olika distansplattformar t.ex Teams.

Sjukhuslärarna stöder elever som är intagna på Vasa centralsjukhus i deras skolarbete. Det betyder att mansom sjukhuslärare kommer i kontakt med olika skolor i hela sjukvårdsdistriktet och i samarbete planerar man undervisningen för elevernas bästa. Oftast handlar det om olika typer av specialundervisning. Undervisningen planeras i samarbete med vårdpersonalen , vårdnadshavarna och eleverna.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av att undervisa elever i åk 1-9 och att du har god kännedom om läroplanen och trestegsstödet. Vi förutsätter också att du har erfarenhet av att ha arbetat tillsammans med elever som har olika funktionsvariationer och är i behov av olika stödformer. Att man har förmåga att bygga individuella lärstigar och differentiera undervisningen är en förutsättning för att kunna möta eleverna på deras egen nivå. Du behöver också ha en vilja att utvecklas som lärare i interaktion med andra. Du behöver också vara flexibel i dina arbetsmetoder och kunna arbeta mot gemensamma målsättningar.

Vi värdesätter att du har en positiv inställning till att utveckla handledningsverksamheten vid sjukhusundervisningen och att du vill arbeta i samverkan med andra lärare och elevvårdspersonal runtom i Österbotten. Att ha goda kunskaper i IKT och användning av distansverktyg räknas som merit.

Vi erbjuder en stödjande arbetsgemenskap med möjlighet till utveckling i arbetet genom olika projekt och genom handledning. Vi erbjuder möjligheter att utveckla arbetsmetoder för en fungerande skolvardag för elever i behov av olika anpassningar.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 11-12.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Bildningssektor / Haga skola
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • VSA905-02-35-21
  • 1.8.2021
  • Lönesättning enligt UKTA
  • 16.2.2021 - 2.3.2021 15:00
  • VasaÖsterbotten

Rektor Ann-Christine Loo-Örn tfn. 040 761 3281

Bildningssektor / Haga skola
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare