Timlärare i huvudsyssla, historia och samhällslära - Lohjan kaupunki

Vi söker en timlärare i huvudsyssla (historia och samhällslära) till Källhagens skola för viss tid 9.8.2021-31.7.2022.

Behörighetskraven enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98) (http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986). Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen fastställs enligt UKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls vecka 31 kl .9-15.

Mer information ges av:
2.-3.8.2021
rektor Monica Lemberg, tfn 044 374 0157
biträdande rektor Charlotta Allamo, tfn 044 374 0160

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 3.8.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-230-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Källhagens skola
Adress: Klockargränden 2, 08700 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb